Berichten

Praktijk: PARD NV008SLRF Richtkijker (vervolg)

Ik heb er een paar weken op moeten wachten en was blij dat mijn nieuwe Pard goed uit Honkong was aangekomen. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan en had het apparaat in een middagje gemonteerd en ingeregeld.

Pard gemonteerd op mijn FX Wildcat 5.5 mm

De volgende dag meteen in de praktijk getest bij een Bio Energie bedrijf in het oosten van het land. Ik had meteen een mooie vangst van 18 dikke ratten. Bijzonder was dat ik er direct goed mee kon werken en ook meteen 100% resultaat had. Ik bedoel 18 kogels is 18 ratten.

Pard NV008S LRF (940nm en 4,5-9x)

Ik heb gekozen voor de versie met een 50mm objectief (4,5-9x vergroten) en een 940 nm Infrarood lamp. De minimale vergroting van 4,5x is niet optimaal en maakt dat je meer tijd nodig hebt om de rat goed in het vizier te krijgen. Daar staat tegenover dat inzomen (voor het schieten) slechts een druk op de knop is. Ook het scherpstellen gaat gemakkelijk.

Qua functionaliteit doet de Pard niet veel onder voor de ATN x-Sight 4K PRO 3-14x. Het enige wat ik mis is dat de ballistische calculator niet corrigeert voor zijwind. Dit is een functie die ik niet gebruik. Ook de one-shot-zero functie ontbreekt. Daarvoor in de plaats is er een functie waarbij een foto wordt gemaakt tijdens zero-instellen. Het is even wennen, maar werkt net zo goed.

De Pard heeft ook geen functie om de foto’s en filmpjes mee te bekijken. Daarvoor ben je aangewezen op een app die ik nog nergens kan vinden. Ik vermoed dat deze richtkijker nog in ontwikkeling is en dat er komende tijd functies via firmware-upgrades aan worden toegevoegd. Dat geldt ook voor de ballistische calculator die minder nauwkeurig is dan die van ATN. Als je de parameters van jouw buks invoert dan wijkt het trefpunt (op korte afstanden) fors af van het mikpunt. Ik heb dit kunnen oplossen door hoogte-instelling van de richtkijker wat te tweaken.

Aanvulling: Bij navraag (door Mike Heutink) bij Pard in Honkong blijkt dat er twee app’s zijn die toegang geven tot de foto’s en filmpjes. Dat zijn Roadcam en Okcam. Dit zijn trouwens maar beperkte app’s. Je moet niet denken dat je daarmee de Pard kunt bedienen. Wat dat betreft is ATN veel verder.

Groot en klein

Indrukwekkend groot en zwaar

Tja. Het verschil in omvang en gewicht is gigantisch en maakt dat ik nu kies voor de Pard. Daarbij komt dat deze kijker goedkoper is dan de ATN in combinatie met de ABL rangefinder. Ik denk dat de concurrentie tussen ATN en Pard in ons voordeel gaat werken.

Wij (Henk en ik) gaan deze kijker daarom ook aanbevelen voor de Ratslag-cursus. Daarvoor gaan we het Handboek en de cursus aanpassen, zodat we vanaf september twee richtkijkers met een ballistische calculator kunnen ondersteunen.

Ervaren rattenjager stapt in

Bij wijze van experiment hebben Henk en ik gisteren een ervaren rattenjager een mondeling examen afgenomen over de Ratslag-methode en onderworpen aan onze toets voor schietvaardigheid. Het gaat om Jorg Boudewijn die daarvoor met vlag en wimpel is geslaagd.

Schietproef Jorg Boudewijn onder toezicht van Henk Fennema

Jorg is niet de eerst de beste. Jorg is al een tijd een professionele rattenjager (Boudewijn Plaagdier Preventie) en heeft zijn klantenkring vooral in de petrochemie. Hij is voorzitter van de schietvereniging “Prins Willem Alexander” in Rosmalen en is ook een KNSA- gecertificeerde schietinstructeur. Wij waren dan ook niet verbaast om te merken dat Jorg een goede rattenjager is waar wij nog wel wat van kunnen leren.

Jorg,
Van harte welkom in ons collectief van intussen 57 gediplomeerde rattenjagers.

Praktijk: PARD NV008SLRF Richtkijker

Lange tijd hebben wij uitgekeken naar een alternatief voor onze standaard richtkijker ATN X-Sight PRO 3-14x. Niet omdat deze niet goed is, maar meer omdat er tot voor kort geen alternatief was voor de rattenjager.

PARD NV008SLRF (940nm, 4,5-9x met laserrichter)

Ik heb hem direct in Hongkong kunnen bestellen en hij is onderweg naar Nederland. In Nederland was het model dat voor de rattenjager geschikt is nog nergens te krijgen.

Wij willen testen met het model met de minste vergroting. Nu is een minimale vergroting van 4,5x nog lastig bij het zoeken naar ratten, omdat je maar een kleine kijkhoek hebt. Ik ben benieuwd of het in de praktijk werkbaar zal zijn. Zo niet, dan verkoop ik hem wel weer. Er zijn nog steeds veel beginnende achtertuinschutters die in de valkuil van een te grote vergroting stappen. Ik begrijp niet dat wapenhandelaren op luchtbuksen dergelijk vergrotingen aanbieden.

Een andere eis die wij stellen is dat de IR-lamp diep genoeg in het infrarood-spectrum zit. Standaard IR-lampen van 850nm wordt door ratten opgemerkt. De 940nm IR-lamp is absoluut onzichtbaar.

Het idee dat er ook een laserrichter opzit is eigenlijk onzin. Deze zit net zo hoog als de richtkijker zelf en voegt daarom waarschijnlijk niets toe. Toch gaan we kijken wat een rattenjager daarmee zou kunnen doen. Misschien worden we verrast.

Vooralsnog moeten we wachten tot het apparaat arriveert. Als het de richtkijker bruikbaar blijkt voor de professionele rattenjager zullen we de kijker ook in onze opleiding gaan ondersteunen.

Bezwaren in Friesland niet ontvankelijk

Eind 2021 en begin 2022 zijn door een rattenjager (met een jachtakte) en een aspirant rattenjager (in opleiding voor een jachtakte) bezwaren ingediend tegen ontheffingen van de provincie Friesland. Het gaat om zeven ontheffingen die zijn verleend aan professionele rattenjagers. Twee daarvan zijn afgegeven aan leden van ons collectief.

De bezwaarmakers vinden dat de provincie in de ontheffing te weinig eisen stelt aan de vakbekwaamheid en dat er verkeerde eisen gesteld worden aan de luchtbuks. In de kern komt het erop neer dat zij vinden dat alleen mensen met een jachtakte dergelijke ontheffingen moeten kunnen krijgen.

De bezwaren zijn besproken in een hoorzitting op 28 april 2022 met een onafhankelijke commissie in het provinciehuis van Friesland. Daarvoor zijn de bezwaarmakers en ook de belanghebbenden (wiens ontheffingen worden aangevochten) uitgenodigd.

Hoorzitting

Op de hoorzitting waren naast de commissie voor bezwaar- en beroepschriften (4 personen), de provincie Friesland (2 personen), belanghebbenden (4 personen), de bezwaarmakers (2 personen en 1 toehoorder) en een journalist van de Leeuwarder courant aanwezig. Hieronder het verslag van deze journalist in de Leeuwarder Courant.

Artikel in Leeuwarder courant

Advies

Intussen heeft de commissie een advies uitgebracht aan de provincie. Kort samengevat komt het erop neer dat de bezwaarmakers juridisch niet ontvankelijk zijn, omdat zij geen belanghebbende zijn. Zij worden persoonlijk niet geraakt door het feit dat ontheffingen zijn verleend aan andere rattenjagers. Ook is er geen sprake van een concurrentiebelang, omdat er meer dan genoeg werk is voor alle partijen.

Het idee dat de bezwaarmakers zich willen inzetten voor goede ontheffingen waarin de juiste eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid van de uitvoerders en aan de middelen die daarvoor worden ingezet vindt de commissie lovenswaardig. Overigens zijn alle betrokkenen het daarover eens.

De provincie verklaart dat er wel degelijk wordt gekeken naar de kwalificaties van de aanvragers. De provincie wil ontheffingen niet beperken tot alleen jachtaktehouders, omdat er andere en wellicht betere manieren zijn om je te kwalificeren. Zij verwijzen naar de opleidingen van KAD (Kennis en Advies-centrum Dierplagen) in Wageningen en RATTENJAGERS.NL. De provincie beoordeelt iedere aanvraag in zijn geheel en kijkt naar professionaliteit, schietvaardigheid en veiligheid.

Conclusie

Alle partijen zijn het erover eens dat het goed is dat ontheffingen worden verleend aan gekwalificeerde rattenjagers. De commissie adviseert de provincie om samen met de branche van rattenjagers te werken aan nog betere ontheffingen. Daarmee wordt het onderscheid tussen zogenaamde “Cowboys” en professionals veel duidelijker. Rattenjagers met een ontheffing kunnen zich (ook op deze website) naar klanten toe presenteren als professional en daarmee neem je de cowboys de wind uit de zeilen.

De uitspraak van de commissie is een advies aan de provincie. Dit advies wordt nog behandeld in een vergadering van de Gedeputeerde Staten. Uiteindelijk wordt daar besloten of er iets moet veranderen aan de verstrekte ontheffingen aan rattenjagers in Friesland. Tot die tijd kunnen rattenjagers met hun ontheffingen hun goede werk in Friesland voortzetten.

.

Ervaren rattenjagers willen instappen

Wij worden regelmatig benaderd door ervaren rattenjagers (jachtakte houders of KAD-RPB gekwalificeerd) die al een tijd als professionele rattenjager actief zijn. Zij willen zich aansluiten bij ons collectief en vragen wat daarvoor nodig is.

Tot nu toe bieden we alleen de optie om in te schrijven voor onze cursus en je met de schietvaardigheidstoets te kwalificeren. Sommige mensen vinden dat jammer, want ze hebben zich al op een andere manier gekwalificeerd en hebben ook een ontheffing van de provincie. Zij voelen zich door ons buitengesloten en vinden dat zij ook een waardevolle bijdrage aan het collectief kunnen leveren.

Wij (Henk en ik) denken dat ze een punt hebben. Hoewel wij op geen enkele manier afbreuk willen doen aan onze normen voor gekwalificeerde rattenjagers, willen wij deze professionals een ingang bieden. Het gaat dan om ervaren professionals, met een inschrijving in het handelsregister, of werkzaam voor een bedrijf voor ongediertebestrijding en aantoonbare ervaring.

Twee jachtakte houders doen schietproef

Zij zouden zich met zelfstudie (met het cursusboek) kunnen inleren op onze manier van werken. Wij organiseren dan een examen-middag, waarin de kandidaten door twee instructeurs (mondeling) aan de tand gevoeld worden over hun kennis en ervaring. Vervolgens moeten zij een schiettoets (gelijk aan de cursus) doen. Als zij zich kwalificeren krijgen ze het diploma voor de ratslagmethode en mogen zij toetreden tot het collectief van gekwalificeerde rattenjagers.

Experiment

Henk Fennema en ik willen deze zomer aan een paar kandidaten de gelegenheid geven om zich op deze manier te kwalificeren. Intussen hebben zich al twee kandidaten gemeld. Kosten houden we op € 215,- excl. BTW. Het cursusboek is niet inbegrepen en kun je HIER zelf bestellen.

Wil jij je kwalificeren en denk je dat je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met Jos Kruis of Henk Fennema.

Cursus van mei 2022

Schietproef bij Jos Kruis

Gisteren hebben zich 8 van de 10 kandidaten gekwalificeerd als rattenjager. Eén is gezakt voor de strenge toets en een andere kon niet meedoen i.v.m. afwezigheid. Deze krijgen nog een herkansing.

Daarmee zijn de voorjaar cursussen van 2022 gegeven en beginnen Henk en Jos met de voorbereidingen van de najaar cursussen. De eerste staat voor september gepland. Zie Cursusplanning.

Schietproef onder toezicht van Henk Fennema

In deze groep was ook de vrouw weer vertegenwoordigd en daarmee zijn er nu in totaal drie gekwalificeerde vrouwelijke rattenjagers. Wij vinden dat een goede ontwikkeling. Ook omdat daarmee het imago en de professionaliteit van de ratslagmethode wordt benadrukt.

Rechts het resultaat van de beste schutter van de dag op 21, 17, 11 en 6 meter. Drie schoten op iedere kaart. Deze schutter schiet op een dubbeltje op alle afstanden. Een goede rattenjager doet dat in 100% van de gevallen.

De instructeurs beoordelen de resultaten van de schietproef
Soms is het wel even puzzelen

Wapenhandel geïnteresseerd in Handboek

Rattenjagers komen voor hun gereedschap terecht bij de wapenhandel. Veel mensen voelen zich niet zo thuis bij wapenhandelaren. Zeker als het om winkels gaat waar vuurwapens worden gekocht. Dergelijke winkels zijn gesloten bolwerken, waar je meestal alleen op afspraak kunt winkelen. Deze zijn daarom niet heel gezellig om lekker te shoppen.

Gelukkig zijn er voor rattenjagers ook wapenwinkels, die zich beperken tot luchtdrukwapens. Vaak in combinatie met andere artikelen als handbogen, outdoor-spullen, verrekijkers en dergelijke. Een mooi voorbeeld daarvan is Dicks Dumpstore in de binnenstad van Leeuwarden. Een leuke en gemoedelijke shop (meer voor mannen… en zonen). Ik kom er met veel plezier en er is altijd wel wat nieuws voor mijn vakgebied.

Vincent Diepeveen van Dicks Dumpstore vertelde mij dat er veel mensen bij hem langskomen met vragen over rattenjagen. Zij willen weten wat je daarvoor nodig hebt, of je een vergunning moet hebben, hoe je het kunt leren en hoe je het beste kunt beginnen. Vincent verwijst mensen vaak naar erfschutter.nl en de laatste tijd naar Ratslag.nl en RATTENJAGERS.NL. Tegenwoordig heeft Vincent ook het “Handboek voor de Rattenjager” op de toonbank liggen en veel mensen die zich oriënteren op het afschieten van ratten kopen dat boek.

Dicks Dumpstore heeft op YouTube een kanaal waarop zij videopresentaties geven over de producten die in de winkel te vinden zijn. Dit kanaal heeft bijna 10.000 volgers, die regelmatig terugkomen. Het leuke is nu dat Vincent mij vorige week heeft geïnterviewd over mijn beroep als rattenjager. Dit interview wil ik graag met jullie delen.

Interview met Vincent Diepeveen van Dicks Dumpstore in Leeuwarden