Berichten

Rattenjager Peter Peeters in het nieuws

Vrijdag 30 december is in het 20:00 journaal aandacht besteed aan het verbod op rattengif in het nieuwe jaar. Het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft prima uitgelegd waarom ratten/muizengif problematisch is en alleen nog door professionele ongediertebestrijders mag worden gebruikt.

Peter Peeters (schutter rechts) doet schietvaardigheistoets

Er werd ook aandacht besteed aan alternatieve methoden van rattenbeheersing. Daarbij werd een van onze rattenjagers geïnterviewd en in beeld gebracht bij zijn werk.

Zie: Rattengif in 2023 aan banden: de kogel als alternatief – https://nos.nl/l/2458239

De inzet van rattenjagers maakt het gebruik van rattengif overbodig. Deze boodschap van Peter komt heel mooi over. Dank je wel!

Spuitlicentie met KBA

Veel agrarische bedrijven ondervinden dat de KBA-licentie voor het bestrijden van knaagdieren per 1 januari 2023 komt te vervallen. Vanaf deze datum is de bestrijding van ratten en muizen op het agrarisch bedrijf alleen toegestaan door gecertificeerde ongediertebestrijders. Dit moet gebeuren volgens het IPM principe. Hiervoor dienen de volgende stappen worden gevolgd:

  • Ongedierte monitoren i.p.v. direct of preventief bestrijden
  • Onaantrekkelijk maken van de omgeving hygiëne en afwering
  • Werkt dit niet dan eerst mechanische vallen zetten
  • Werkt dit ook niet dan bij uitzondering rodenticiden inzetten met een maximum van 35 dagen

Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2023 twee mogelijkheden zijn om ratten en muizen met ratten/muizengif te bestrijden:

  • U gaat uw bedrijf certificeren volgens het KPMB- IPM knaagdieren certificaat. (Dit kost minimaal € 1295,- plus jaarlijkse audit eerste jaar € 800, daarna jaarlijks € 500,-) en de toepasser behaalt de opleiding IPM Knaagdier Beheersing Agrarisch.
    Cursus IPM-KBA voor toepassing binnen en buiten kost incl. examen € 595,- (2 dagen). Daar komen de registerkosten nog bij voor KPMB. Totaal kost het u over de eerste drie jaren per jaar € 1285,- . Dit is exclusief uw eigen uren.
  • U besteedt de ongediertebestrijding uit aan een gecertificeerd bedrijf.

KBA’ers hebben nu een kans!

In mijn praktijk kom ik af en toe op locaties waar (onder de vlag van de KBA-licentie) op grote schaal gif wordt ingezet om ratten en muizen preventief te bestrijden. Er zijn dan geen muizen en ratten, en ook geen egels, marters, honden, katten, vossen, uilen, etc… Dergelijke terreinen zijn eigenlijk woestijnen.

Zo’n werkwijze van (sommige) KBA’ers zal door een vanaf 2023 in te huren gecertificeerde plaagdierbeheerser niet worden voortgezet. De kans bestaat dat in zo’n (vernield) ecosysteem een rattenplaag zich razendsnel gaat ontwikkelen en dan loopt de IPM-gecertificeerde plaagdierbeheerser vast. Immers de klant (ex-KBA’er) is niet tevreden, omdat deze nu ervaart dat binnen de regels van IPM een rattenplaag niet onder controle te krijgen is. Het wordt dan voor beide partijen moeilijk om binnen de regels te blijven werken. Sommige kijken naar alternatieven…

Wij (rattenjagers) worden nu geconfronteerd met twee reflexen:

  • De ontevreden agrariër passeert zijn ongediertebestrijder en huurt op eigen initiatief een rattenjager in.
  • De ongediertebestrijder huurt zelf een rattenjager in om te voorkomen dat zijn klant ontevreden wordt.

Hoe dan ook. De rattenjager ondersteunt de mechanische bestrijding en met zijn inzet wordt het gebruik van rattengif voorkomen.

Als u geen gif gebruikt is certificeren niet nodig!

Het gebruik van Gif is de aanjager van alle rompslomp die aan agrariërs en ook aan bedrijven voor ongediertebestrijding wordt opgelegd. Iedereen weet dat je eigenlijk geen gif moet gebruiken, maar de branche doet zijn best om hun zaak met veel reclame en met IPM als “Heilige graal” te promoten.

Hoe interessant is het om helemaal af te zien van het gebruik van gif? IPM-Certificering is dan niet wettelijk nodig. Uiteraard is het goed om wel volgens de IPM-procedure te werken, maar het dwingende en kostenverhogende aspect van certificering vervalt dan.

De niet gecertificeerde rattenbestrijders hebben met de combinatie van wering, mechanische bestrijding en afschot de perfecte mix in handen om ratten en muizen populaties (zonder gif) te beheersen.

Praktijk: Pard NV008S LRF afgekeurd

Een paar maanden geleden keken de rattenjagers reikhalzend uit naar een nieuwe richtkijker van Chinese makelij. De specificaties waren veelbelovend en ook de prijs van dit apparaat ligt aanmerkelijk lager dan die van de ATN 4K Pro.

Ik wilde ‘m snel testen en heb daarvoor een exemplaar in Hongkong besteld. Hij was in Nederland alleen in de versie met 70 mm lens (6,5x – 13x) te koop. Zo’n vergroting van 6,5x is voor een rattenjager onpraktisch omdat hij daarmee een te klein zichtveld heeft op de korte afstand.

De Pard NV008S LRF 940 nm 50mm

Ik heb het model met de 50 mm lens (4,5x – 9x) uitgebreid kunnen testen. Ik heb daar eerder al verslag van gedaan. Het eerste apparaat had een behoorlijke afwijking in de laser rangefinder (LRF) en ik heb dit proberen op te lossen met een firmware-upgrade. Tot mijn verdriet deed de LRF het daarna helemaal niet meer. Met veel moeite en advies van specialisten is het me gelukt om het apparaat weer aan de gang te krijgen, maar het probleem van de afwijkende afstanden was niet opgelost.

Super lichtgewicht kijker op mijn FX Wildcat

Met het idee dat ik misschien een maandagmodel had gekocht heb ik een maand later nog een in Honkong besteld. Deze zat meteen op het hoogste firmware-level. Tot mijn grote teleurstelling werkt ook bij deze de LRF niet goed. Op afstanden tot zo’n 20 m is de afwijking 30% – 40%. Ook de variatie in meetwaarden is groot. Voor een doel op 13 m geeft hij waarden tussen 8 m en 18 m. Daarmee halen we niet de nauwkeurigheid voor de schiettoets voor de ratslagmethode. In de cursussen van september en oktober hadden enkele cursisten hetzelfde probleem. Wij raden onze cursisten nu af om met de Pard te werken.

Daarmee zijn we terug bij af en is de (loodzware) ATN 4K Pro 3-14x nog steeds de enige bruikbare nachtrichtkijker voor de professionele rattenjager.

Wij volgen de ontwikkeling van de Pard op de voet en zullen iedere firmware-upgrade testen, in de hoop dat het probleem wordt opgelost. Zodra we meer weten zullen we dat hier melden.

September cursus was heel bijzonder

Gisteren zijn er weer 10 rattenjagers gediplomeerd in een heel bijzondere cursusgroep. Alle deelnemers (op één na) waren al professionele rattenjager met ontheffingen en veel ervaring. Wij (Henk en ik) waren een beetje verbaast en hebben bij aanvang van de cursus de vraag voorgelegd waarom juist al gekwalificeerde professionals bij ons alsnog op cursus komen.

Tien gediplomeerden (plus één van vorige cursus)

Het flauwe antwoord was dat zij niets meer kunnen leren en dat ze alleen voor het papiertje (diploma) kwamen. Niets was echter minder waar!!!

We hebben een harstikke leuke cursus met elkaar gedraaid, waarbij ook Henk en ik hebben kunnen leren. Bij de diploma-uitreiking waren alle cursisten enthousiast en allemaal zijn ze ervan overtuigd dat zij met het diploma in hand ook echt veel betere schutters c.q. rattenjagers zijn geworden.

Alle deelnemers,….. Van Harte Gefeliciteerd!

Roosendaal omarmt Ratslagmethode

Klik voor het Artikel in ZUIDWEST UPDATE van Streekomroep ZuidWest

Op initiatief van Mike Heutink van RATTENJAGERS.NL is afgelopen donderdagavond een proef gedaan met afschot van ratten in het Vrouwenhof in Roosendaal.

Wij feliciteren de gemeente Roosendaal met de geslaagde pilot met onze methode. Het laat zien dat een humane bestrijding onderdeel moet zijn van een samenhangend pakket van maatregelen om rattenoverlast aan te pakken en te voorkomen.

Nu ook een artikel in het krantje van Roosendaal

ERANED gaat er toch komen!

Eind december 2020 is de website ERANED gelanceerd als een vereniging van “Ecologische Rattenbestrijders Nederland“. Er was veel enthousiasme en het initiatief leidde tot veel publiciteit. Kranten en Tv-programma’s sprongen erop en daarmee werd het fenomeen rattenjager in één keer bekend bij het grote publiek.

De oprichting van ERANED liep stuk omdat enkele jagers die al ontheffingen van de provincies hadden niet zaten te wachten op professionele ongediertebestrijders, die ook met luchtbuksen aan de slag willen. Intussen zijn we bijna 3 jaar verder en is de professionele rattenjager een bekende verschijning bij bedrijven en particulieren met rattenoverlast.

Het begon met een initiatief van een paar ecologische pioniers om rattenpopulaties zonder het gebruik van gif effectief aan te pakken met klemmen, luchtbuksen, fretjes en honden. De aanpak van de rattenjager werkt overigens ook voor muizen. Intussen is de beweging uitgegroeid tot een aantal collectieven, die met kennis van zaken werk maken van de ecologische beheersing van knaagdierpopulaties. Het collectief van RATTENJAGERS.NL is de meest bekende, maar ook de rattenjagers met fretjes en honden timmeren flink aan de weg.

Nieuw initiatief

Eerste schets voor logo

Vanuit het collectief van RATTENJAGERS.NL is de eerste stap gezet naar de oprichting van een vereniging (rechtspersoon). Deze kan meer invloed uitoefenen op instanties die een rol spelen bij het voorkomen van rattenoverlast. Zo wil de vereniging zaken collectief gaan regelen. Denk aan het certificeren en kwalificeren van rattenjagers, het regelen van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, het adviseren van instanties met betrekking tot ontheffingen en het draagverlof. Zo’n vereniging kan ook aanjager zijn van onderzoek naar ecologische alternatieven bij het beheersen van knaagdierpopulaties.

Op een zondagmiddag 21 augustus 2022 is in de kantine van Schietsportvereniging Baarn en Omstreken de eerste vergadering belegd van de 34 leden van de vereniging ERANED (in oprichting). Er is een oprichtingsbestuur geformeerd, dat aan de slag gaat met de formele oprichting van de vereniging. Zodra er meer bekend is laten we dat weten.

Leuke raportage van BNN VARA

Bovenstaande opname is gemaakt door een team dat jongerenprogramma’s maakt. Het geeft een impressie van het praktijkgedeelte van onze opleiding voor rattenjagers. Het gaat dan om schietvaardigheid en veiligheid bij het omgaan met wapens.

Naast theorie over ratten, rattengedrag, wet en regelgeving wordt ook aandacht besteed aan de psychologische impact van het doden van dieren. Wij benadrukken dat bestrijding voorkomen moet worden. Als het toch moet dan humaan en met respect voor het dier.

Praktijk: PARD NV008SLRF Richtkijker (vervolg)

Ik heb er een paar weken op moeten wachten en was blij dat mijn nieuwe Pard goed uit Honkong was aangekomen. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan en had het apparaat in een middagje gemonteerd en ingeregeld.

Pard gemonteerd op mijn FX Wildcat 5.5 mm

De volgende dag meteen in de praktijk getest bij een Bio Energie bedrijf in het oosten van het land. Ik had meteen een mooie vangst van 18 dikke ratten. Bijzonder was dat ik er direct goed mee kon werken en ook meteen 100% resultaat had. Ik bedoel 18 kogels is 18 ratten.

Pard NV008S LRF (940nm en 4,5-9x)

Ik heb gekozen voor de versie met een 50mm objectief (4,5-9x vergroten) en een 940 nm Infrarood lamp. De minimale vergroting van 4,5x is niet optimaal en maakt dat je meer tijd nodig hebt om de rat goed in het vizier te krijgen. Daar staat tegenover dat inzomen (voor het schieten) slechts een druk op de knop is. Ook het scherpstellen gaat gemakkelijk.

Qua functionaliteit doet de Pard niet veel onder voor de ATN x-Sight 4K PRO 3-14x. Het enige wat ik mis is dat de ballistische calculator niet corrigeert voor zijwind. Dit is een functie die ik niet gebruik. Ook de one-shot-zero functie ontbreekt. Daarvoor in de plaats is er een functie waarbij een foto wordt gemaakt tijdens zero-instellen. Het is even wennen, maar werkt net zo goed.

De Pard heeft ook geen functie om de foto’s en filmpjes mee te bekijken. Daarvoor ben je aangewezen op een app die ik nog nergens kan vinden. Ik vermoed dat deze richtkijker nog in ontwikkeling is en dat er komende tijd functies via firmware-upgrades aan worden toegevoegd. Dat geldt ook voor de ballistische calculator die minder nauwkeurig is dan die van ATN. Als je de parameters van jouw buks invoert dan wijkt het trefpunt (op korte afstanden) fors af van het mikpunt.

Aanvulling: Bij navraag (door Mike Heutink) bij Pard in Honkong blijkt dat er twee app’s zijn die toegang geven tot de foto’s en filmpjes. Dat zijn Roadcam en Okcam. Dit zijn trouwens maar beperkte app’s. Je moet niet denken dat je daarmee de Pard kunt bedienen. Wat dat betreft is ATN veel verder.

Groot en klein

Indrukwekkend groot en zwaar

Tja. Het verschil in omvang en gewicht is gigantisch en maakt dat ik zou willen kiezen voor de Pard. Daarbij komt dat deze kijker goedkoper is dan de ATN in combinatie met de ABL rangefinder. Ik denk dat de concurrentie tussen ATN en Pard in ons voordeel gaat werken.

Wij (Henk en ik) gaan deze kijker daarom ook aanbevelen voor de Ratslagmethode. Daarvoor gaan we het Handboek en de cursus aanpassen, zodat we vanaf september twee richtkijkers met een ballistische calculator kunnen ondersteunen.

Pard valt alsnog door de mand!!!

Na twee cursusgroepen met de Pard NV008s moeten we concluderen dat de Pard niet goed genoeg is voor de Ratslagmethode. De rangefinder wijkt op korte afstanden te veel af om zuiver te kunnen schieten. Cursisten met een Pard slagen niet voor onze schiettoets!!! Alle cursisten zijn intussen overgestapt op de ATN 4K Pro.

Meer hierover in: Pard nv008s LRF afgekeurd/

Ervaren rattenjager stapt in

Bij wijze van experiment hebben Henk en ik gisteren een ervaren rattenjager een mondeling examen afgenomen over de Ratslag-methode en onderworpen aan onze toets voor schietvaardigheid. Het gaat om Jorg Boudewijn die daarvoor met vlag en wimpel is geslaagd.

Schietproef Jorg Boudewijn onder toezicht van Henk Fennema

Jorg is niet de eerst de beste. Jorg is al een tijd een professionele rattenjager (Boudewijn Plaagdier Preventie) en heeft zijn klantenkring vooral in de petrochemie. Hij is voorzitter van de schietvereniging “Prins Willem Alexander” in Rosmalen en is ook een KNSA- gecertificeerde schietinstructeur. Wij waren dan ook niet verbaast om te merken dat Jorg een goede rattenjager is waar wij nog wel wat van kunnen leren.

Jorg,
Van harte welkom in ons collectief van intussen 57 gediplomeerde rattenjagers.