Welkom

Bij de “Club van gespecialiseerde rattenjagers” in Nederland. Onze manier van rattenjagen behelst; het humaan afschieten van ratten met een lichte luchtbuks op korte afstanden. De methode is bruikbaar in gebouwen, fabrieken, magazijnen, schuren stallen, op binnenplaatsen, terrassen en in achtertuinen.

Het is een veilige manier van werken door een zeer klein kaliber kogeltje en een lage mondingsenergie. De kans op persoonlijke ongelukken en schade aan de gebouwen, inventaris en stal- of huisdieren is hiermee minimaal.

Bruine rat

Het zeer precies treffen van de kop of borst is essentieel om een rat onmiddellijk en pijnloos te doden. Onze rattenjagers zijn gekwalificeerde scherpschutters, die op afstanden tussen 5 m en 25 m in 100% van de gevallen een rat humaan kunnen doden. Zij hebben een opleiding gehad en zijn op schietvaardigheid getoetst. Zij gebruiken een nauwkeurig en fluisterstil persluchtwapen, voorzien van nachtzichtapparatuur en een ballistische calculator en werken na zonsondergang in het donker. Ons vakmanschap en het vakkundige gebruik van computerondersteuning zorgt ervoor dat ieder schot effectief is.

Onze rattenjagers werken duurzaam. Wij gebruiken geen rattengif en beginnen met het in kaart brengen van de rattenpopulatie. Als bestrijding nodig is dan brengen wij een populatie terug tot de natuurlijke omvang. Vervolgens helpen en adviseren wij onze klanten om opnieuw overlast van ratten te voorkomen. Daarvoor richten wij ons op de ecologie van de rat en bevelen wij maatregelen aan om het aanbod van voedsel te reduceren en nestmogelijkheden te verminderen.

Doel van de website

Het beroep van de specialistische rattenjager is nieuw en nog onbekend. De beoefenaren moeten moeite doen om uit te leggen waar zij voor staan. Maar al te vaak worden zij op één hoop gegooid met jagers, die in onze samenleving niet zo populair zijn. Andere denken dat alleen lompe cowboys met wapens rondlopen.

Een rattenjager onderscheidt zich van de traditionele jager van wilde dieren in de akkers en bossen. De gespecialiseerde rattenjager beperkt zich tot ratten en werkt voor particulieren en bedrijven vanuit het perspectief van de rattenbeheersing. Wij zijn ZZP’ers, hoveniers of gekwalificeerde medewerkers van een bedrijf voor ongediertebestrijding.

Foto Bram Petraeus (Dagblad Trouw)

Deze website wil het publiek informeren over het belang en de voordelen van deze humane methode van rattenbeheersing, die zorgvuldiger is dan bij het gebruik van klemmen en vallen en die het gebruik van rattengif reduceert en misschien wel overbodig maakt.

De rattenjagers van deze club laten hier zien dat zij goed opgeleide specialisten zijn die staan voor zorgvuldigheid en kwaliteit. Zij hebben ieder een eigen pagina, waarop zij zich presenteren. Verder posten zij regelmatig hun ervaringen en avonturen op de berichtenpagina’s.

Mensen die een rattenjager willen inhuren kunnen hier kennisnemen van de voordelen van onze methode en zich een beeld vormen van het effect van onze aanpak. Zij kunnen kiezen voor de rattenjager die hen het meest aanspreekt en die bij hen in de buurt werkt.

Verder lezen…