Welkom

RATTENJAGERS.NL is een collectief van professionele rattenjagers die werken volgens de Ratslagmethode. Als u rattenoverlast heeft dan kunt u in de kaart een professionele rattenjager vinden, die bij u in de buurt woont en werkt. Klik op een jagertje bij u in de buurt voor uw lokale rattenjager.

De Ratslagmethode is een “diervriendelijke” manier van afschot van ratten met een lichte luchtbuks op korte afstand. De methode is toepasbaar in gebouwen, fabrieken, restaurants, keukens, magazijnen, schuren, stallen, op binnenplaatsen, terrassen en in achtertuinen. Zelfs in woningen.

Het “diervriendelijk” afschieten van ratten met een lichte luchtbuks op korte afstanden

De methode is veilig door het gebruik van extreem lichtgewichte (loodvrije) kogeltjes op hoge snelheid (1100 km/u). De impact op korte afstand (tussen 6 m en 25 m) is voldoende voor het onmiddellijk en pijnloos doden van een rat. Na 35 m is het kogeltje ongevaarlijk omdat er nog weinig energie in zit. De kans op ongelukken en schade aan de gebouwen, inventaris, installaties, meubilair en stal- of huisdieren is verwaarloosbaar.

Bruine Rat

Het precies treffen van hart/longen is essentieel om een rat onmiddellijk te doden. Onze rattenjagers zijn gekwalificeerde schutters, die in het donker en op afstanden tussen 5 m en 25 m in 100% van de gevallen een rat zorgvuldig kunnen doden. Zij zijn vakbekwaam en op schietvaardigheid getoetst. Er wordt gewerkt met een nauwkeurig en fluisterstil persluchtwapen, voorzien van nachtzichtapparatuur en een ballistische calculator. Zij gaan na zonsondergang in het donker aan het werk met uw rattenoverlast. Hun vakmanschap, kennis van ratten en het gebruik van computerondersteuning zorgt ervoor dat ieder kogeltje effectief is.

De Ratslagmethode is ecologisch, duurzaam en past binnen de aanpak van Integrated Pest Management (IPM). In de opleiding wordt aandacht besteed aan IPM en aan het gedrag (en de gevolgen) van ratten in hun omgeving. Bestrijding is pas aan de orde als sprake is van onaanvaardbare overlast. Onze rattenjagers beginnen met het in kaart brengen van de overlast. Daarvoor wordt onder meer een warmtebeeldkijker gebruikt.

Als bestrijding nodig is dan wordt de populatie teruggebracht tot de natuurlijke omvang. Volwassen ratten worden als eerste afgeschoten. Deze vorm van bestrijding is het meest effectief. Daarmee wordt rattengif overbodig. Een populatie wordt met twee a drie bezoeken (over een periode van twee tot drie weken) met gemiddeld 90% gereduceerd.

Onze rattenjagers werken duurzaam. Zij gebruiken loodvrije kogeltjes en geen rattengif

Vervolgens helpen en adviseren onze rattenjagers hun klanten om opnieuw rattenoverlast te voorkomen. Focus ligt dan op de ecologie van de ratten en er worden maatregelen voorgesteld om het aanbod van voedsel te reduceren, ratten te weren, nestmogelijkheden te verminderen en predatie (van roofdieren) te versterken.

Doel van deze website

Deze website geeft informatie over de Ratslagmethode en bevat een overzicht van de professionele rattenjagers die deelnemen aan ons collectief. Verder vindt u hier informatie over de opleiding voor rattenjagers.

Een professionele rattenjager is geen jager. Een jager is geen ongediertebestrijder.

De rattenjager onderscheidt zich van de traditionele jager (met jachtakte). Deze ziet het jagen als een hobby. De professionele rattenjager is een vakman/vrouw, beperkt zich tot ratten en werkt voor particulieren en bedrijven vanuit het perspectief van de plaagdierbeheersing. Zij zijn ZZP’ers of medewerkers van een bedrijf voor ongediertebestrijding.

De rattenjager onderscheidt zich ook van reguliere ongediertebestrijders. Deze gaan uit van het gebruik van gifstoffen voor allerlei plaagdieren (van wespen, mieren, houtworm tot en met knaagdieren). Onze rattenjagers gebruiken GEEN rattengif!

Foto Bram Petraeus (Dagblad Trouw)

RATTENJAGERS.NL informeert het publiek over het belang en de voordelen van onze “diervriendelijke” methode van rattenbestrijding, die effectiever en zorgvuldiger is dan alle andere methoden.

Onze klanten zijn bedrijven en particulieren in de steden en op het platteland met rattenoverlast. Wij werken in gebouwen als restaurants, fabrieken, magazijnen, winkels, opslagplaatsen, schuren, stallen en kippenhokken. Ook rondom gebouwen in de achtertuin, de vijver, de houtopslag, binnenplaatsen, tuinen, rond afvalcontainers, kinderboerderijen, dierentuinen, campings, jachthavens en visvijvers. Tenslotte worden we veel ingezet door agrarische bedrijven als melkveehouders, mesterijen, pluimveehouders en maneges met paardenstallen.

Wij werken uitsluitend op particulier terrein dat niet toegankelijk is voor publiek

Wij bemoeien ons niet met rattenoverlast en vraatschade in landerijen en akkers. Dit is het terrein van de jagers (jachtaktehouders) in het kader van faunabeheer en schadebestrijding.

Verder lezen…