Welkom

Welkom bij het collectief van “Professionele Rattenjagers in Nederland”. Deze website informeert u over onze manier van werken met de “Ratslagmethode”. Het gaat om het humaan afschieten van ratten met een lichte luchtbuks op korte afstand. Deze methode is ontwikkeld t.b.v. professionele ongediertebestrijders en is toepasbaar in gebouwen, fabrieken, magazijnen, schuren, stallen, op binnenplaatsen, terrassen en in achtertuinen.

Het humaan afschieten van ratten met een lichte luchtbuks op korte afstanden

Het is een veilige methode door het gebruik van extreem lichte kogeltjes op zeer hoge snelheid. De impact op korte afstand (tussen 6 m en 20 m) zorgt voor het onmiddellijk en humaan doden van ratten. Na 30 m is het kogeltje niet meer gevaarlijk omdat er dan nog maar weinig energie in zit. De kans op persoonlijke ongelukken en schade aan de gebouwen, inventaris en stal- of huisdieren is daardoor verwaarloosbaar.

Bruine rat

Het zeer precies treffen van de borst is essentieel om een rat onmiddellijk en pijnloos te doden. Onze rattenjagers zijn gekwalificeerde scherpschutters, die op afstanden tussen 5 m en 25 m in 100% van de gevallen een rat zorgvuldig zullen doden. Zij hebben een opleiding gehad, zijn op schietvaardigheid getoetst en gebruiken een nauwkeurig en fluisterstil persluchtwapen, voorzien van nachtzichtapparatuur en een ballistische calculator. Er wordt gewerkt na zonsondergang in het donker. Het vakmanschap en het gebruik van computerondersteuning zorgt ervoor dat ieder kogeltje effectief is.

Onze rattenjagers werken duurzaam. Zij gebruiken loodvrije kogeltjes, geen rattengif en beginnen met het in kaart brengen van de rattenpopulatie. Daarvoor wordt een thermische camera gebruikt. Als bestrijding nodig is dan wordt een populatie teruggebracht tot de natuurlijke omvang. Daarvoor wordt het gebruik van een luchtbuks gecombineerd met het gebruik van klemmen. Volwassen ratten worden afgeschoten. Jonge ratjes lopen gemakkelijk in de val. Deze vorm van bestrijding is zeer effectief. De populatie wordt met drie bezoeken (over een periode van drie weken) met gemiddeld 90% gereduceerd.

Onze rattenjagers werken duurzaam. Zij gebruiken loodvrije kogeltjes en geen rattengif

Vervolgens helpen en adviseren de rattenjagers hun klanten om opnieuw overlast van ratten te voorkomen. Daarbij worden de principes van Integraal Pest Management (IPM) gehanteerd. Focus ligt op de ecologie van de ratten en er worden maatregelen genomen om het aanbod van voedsel te reduceren, ratten te weren, nestmogelijkheden te verminderen en predatie (van roofdieren) te versterken.

Doel van deze website

Deze website biedt een overzicht van de professionele rattenjagers die zijn opgeleid in de Ratslagmethode. Als u een rattenjager wilt inhuren kunt u hier kennismaken met onze methode. U kunt dan kiezen voor de rattenjager, die u het meest aanspreekt en die bij u in de buurt werkt.

Het beroep van de professionele rattenjager heeft zich in de afgelopen 1o jaar ontwikkeld en de ratslagmethode is nieuw en nog onbekend. Een professionele rattenjager is geen jager of wapenfanaat in camouflage pak. Een rattenjager is een professionele specialist op het gebied van rattenbeheersing met het juiste gereedschap (mechanische rattenvallen en het luchtdrukwapen).

Een professionele rattenjager is geen jager of wapenfanaat in camouflage pak

De rattenjager onderscheidt zich van de traditionele jager (met jachtakte). De professionele rattenjager beperkt zich tot ratten en werkt voor particulieren en bedrijven vanuit het perspectief van de plaagdierbeheersing. Zij zijn ZZP’ers, hoveniers of gekwalificeerde medewerkers van een bedrijf voor ongediertebestrijding. Overigens zijn er in ons collectief ook wel jagers die zich hebben toegelegd op het professioneel rattenjagen.

Foto Bram Petraeus (Dagblad Trouw)

RATTENJAGERS.NL wil het publiek informeren over het belang en de voordelen van deze humane methode van rattenbeheersing, die effectiever en zorgvuldiger is dan het gebruik rattengif.

Onze klanten zijn gewone particuliere huishoudens in de steden en op het platteland, die te maken hebben met overlast van ratten in de achtertuin, de schuur, het kippenhok, de vijver, de houtopslag en de kelder. Verder werken we voor bedrijven in magazijnen, fabrieken, stallen, schuren, op binnenplaatsen met afvalcontainers, kinderboerderijen, dierentuinen, campings, jachthavens, visvijvers. Tenslotte worden we veel ingezet door de agrarische bedrijven als melkveehouders, mesterijen, pluimveehouders en maneges met paardenstallen.

Wij werken dus uitsluitend op particulier terrein dat niet toegankelijk is voor publiek. Wij bemoeien ons niet met de bestrijding van ratten die vraatschade veroorzaken in landerijen en grote akkers. Dit is het terrein van de jagers die daar vaak al een permissie voor de jacht hebben.

Wij werken uitsluitend op particulier terrein dat niet toegankelijk is voor publiek

Deze website is een digitale folder (met telefoongids) waarin rattenjagers uit het collectief zich presenteren. Zij hebben ieder een eigen website, waarop zij meer over zichzelf vertellen. Verder posten de rattenjagers regelmatig hun ervaringen op de berichtenpagina van deze website. De berichtenpagina wordt ook gebruikt om rattenjagers buiten het collectief te informeren en te verleiden om zich te kwalificeren en aan te sluiten.

Verder lezen…