Welkom

Bij het collectief van “Professionele Rattenjagers in Nederland”. Onze manier van rattenjagen behelst; het humaan afschieten van ratten met een lichte luchtbuks op korte afstanden. Deze “Ratslagmethode” is bruikbaar in gebouwen, fabrieken, magazijnen, schuren stallen, op binnenplaatsen, terrassen en in achtertuinen.

Het is een veilige manier van werken door het zeer lichte kogeltje en de lage mondingsenergie. De kans op persoonlijke ongelukken en schade aan de gebouwen, inventaris en stal- of huisdieren is daardoor verwaarloosbaar.

Bruine rat

Het zeer precies treffen van de kop of borst is essentieel om een rat onmiddellijk en pijnloos te doden. Onze rattenjagers zijn gekwalificeerde scherpschutters, die op afstanden tussen 5 m en 25 m in 100% van de gevallen een rat humaan kunnen doden. Zij hebben een opleiding gehad, zijn op schietvaardigheid getoetst en gebruiken een nauwkeurig en fluisterstil persluchtwapen, voorzien van nachtzichtapparatuur en een ballistische calculator. Er wordt gewerkt na zonsondergang in het donker. Het vakmanschap en het gebruik van computerondersteuning zorgt ervoor dat ieder kogeltje effectief is.

Onze rattenjagers werken duurzaam. Zij gebruiken geen rattengif en beginnen met het in kaart brengen van de rattenpopulatie. Daarvoor wordt een thermische camera gebruikt. Als bestrijding nodig is dan wordt een populatie teruggebracht tot de natuurlijke omvang. Vervolgens helpen en adviseren zij hun klanten om opnieuw overlast van ratten te voorkomen. Focus ligt dan op de ecologie van de ratten en worden maatregelen genomen om het aanbod van voedsel te reduceren, ratten te weren, nestmogelijkheden te verminderen en predatie (van roofdieren) te versterken.

Doel van deze website

Deze website biedt een overzicht van de professionele rattenjagers die zijn opgeleid in de Ratslagmethode. Als u een rattenjager wilt inhuren kunt u hier kennisnemen van de voordelen van onze methode en het effect van deze aanpak. U kunt dan kiezen voor de rattenjager, die u het meest aanspreekt en die bij u in de buurt werkt.

Het beroep van de professionele rattenjager is nieuw en relatief onbekend. De beoefenaren van de Ratslagmethode leggen op RATTENJAGERS.NL uit waar ze voor staan. Zij zijn geen jagers of wapenliefhebbers. Ze zijn specialisten op het gebied van rattenbeheersing met het juiste gereedschap.

De rattenjager onderscheidt zich van de traditionele jager van allerlei wilde dieren in de akkers en bossen. De professionele rattenjager beperkt zich tot ratten en werkt voor particulieren en bedrijven vanuit het perspectief van de plaagdierbeheersing. Zij zijn ZZP’ers, hoveniers of gekwalificeerde medewerkers van een bedrijf voor ongediertebestrijding.

Foto Bram Petraeus (Dagblad Trouw)

RATTENJAGERS.NL wil het publiek informeren over het belang en de voordelen van deze humane methode van rattenbeheersing, die zorgvuldiger is dan het gebruik van klemmen en vallen en die rattengif misschien wel overbodig maakt.

Deze website is een digitale folder (met telefoongids) waarin het collectief van rattenjagers laat zien dat zij goed opgeleide specialisten zijn, die staan voor zorgvuldigheid en kwaliteit. Zij hebben ieder een eigen website, waarop zij zich presenteren. Verder posten zij regelmatig hun ervaringen en avonturen op de berichtenpagina van deze website.

Verder lezen…