Welkom

Bruine rat

Welkom bij de vereniging Ecologische RAttenjagers NEDerland. Wij zijn gespecialiseerde rattenbestrijders, die geen rattengif gebruiken. Wat wij wel doen is adviseren over het voorkomen van knaagdierplagen en als het moet ingrijpen om populaties tot een beheersbare (natuurlijke) omvang terug te brengen.

Wij zijn een ecologische beweging en streven naar een goede of betere balans tussen de mens en de omgeving. Wij zijn tegen het vergiftigen van knaagdieren en verzinnen creatieve oplossingen om knaagdierplagen voor te zijn. Wij onderscheiden ons van de reguliere bestrijdingspraktijk door nog meer nadruk te leggen op het bevorderen van de natuurlijke balans, waarin knaagdieren en predatoren (als roofvogels, vossen, katten, marters, ooievaars, etc.) elkaar in evenwicht houden. Als het nodig is gebruiken wij vangmethoden die humaan zijn voor het plaagdier en die geen gevaar vormen voor de natuurlijke omgeving.

Onze leden willen meer erkenning van de reguliere instanties, die zich met plaagdierbeheersing bezig houden. Onze aanpak past niet goed in de reguliere praktijk omdat licenties, vergunningen en ontheffingen nodig voor de beroepsuitoefening zijn gebaseerd op het vakbekwaam omgaan met gifstoffen bij de bestrijding van allerlei soorten plaagdieren. Wij hebben de overtuiging dat ook vakbekwaam gebruik van gifstoffen een afgrijselijke methode is. De huidige praktijk is dat rattenbestrijders, die geen gif willen gebruiken, wel diploma’s voor het gebruik van gifstoffen moeten kunnen overleggen. Wij vinden dit merkwaardig en pleiten voor een wereld waarin ecologische plaagdierbeheersing (zonder gif) de norm is. Het gebruik van gif moet worden voorbehouden aan specialisten, die in extreme situaties en onder strikte voorwaarden deze methode nog mogen toepassen.

Onze vereniging is van en voor ecologische rattenjagers, die geen rattengif willen gebruiken. Samen gaan wij de dialoog aan met overheden en instanties, die zich bezighouden met de toenemende problemen rond rattenbeheersing. Wij onderschrijven de noodzaak van wet- en regelgeving rond het gebruik van gevaarlijke en milieuschadelijke gifstoffen en wij zien graag, dat het gebruik van gif verder aan banden wordt gelegd. Als de Wetgever het gebruik van gifstoffen wil terugdringen, moet zij meer ruimte geven aan andere methoden van plaagdierbeheersing.

ERANED staat voor de Ecologische RAttenjagers in NEDerland die zich beperken tot het voorkomen van rattenplagen en die (als het niet anders kan) bestrijden op een “diervriendelijk” manier zonder de omgeving te vergiftigen.

Verder lezen…