Opleiding

De opleiding voor gespecialiseerde rattenjagers steunt op de kennis van Jos Kruis (van Ratslag Rattenbestrijding, Training en Advies). Hij is een ervaren rattenjager, die zich vanaf 2010 heeft toegelegd op het verantwoord afschieten van ratten in de omgeving van Houten. Hij is bekend geworden als schrijver van de website www.erfschutter.nl. Hij heeft in samenwerking met Henk Fennema de praktijkgerichte opleiding “Schietvaardigheid voor rattenjagers” ontwikkeld.

Henk Fennema (van Rattenbestrijding Fennema) is een door KAD gekwalificeerde rattenjager. Daarnaast is hij een KNSA-gecertificeerde schietinstructeur. Hij is gemotiveerd om met Jos Kruis samen te werken, omdat hij vindt dat de KAD-cursus te weinig aandacht besteedt aan schietvaardigheid. De praktische insteek van de opleiding op de schietbanen van SV Baarn is vooral zijn idee.

De cursus duurt 3 zaterdagen van 12:00 uur tot 17:00 uur en vraagt van de cursist voorbereiding (lezen) en huiswerk (oefenen). De opleiding wordt ondersteunt met een instructieboek waar cursisten zich kunnen inlezen op de te behandelen lesstof. Daarvoor gebruiken we het “RATSLAG Handboek voor de Rattenjager“.

In dit boek beschrijft Jos Kruis zijn aanpak tot in detail. Hij besteedt veel aandacht aan wet- en regelgeving om beoefenaren en overheden te helpen om de Ratslagmethode verantwoord en legaal in Nederland te kunnen invoeren.

Het handboek is zodanig compleet, dat het los van de cursus een bruikbaar boek is. Ook achtertuinschutters en schutters die zich bezighouden met het wedstrijdschieten in de discipline Hunter Field Target (HFT) kunnen veel leren uit dit boek.

Verder lezen…