Berichten

Succesvolle cursus september

Op 25 september 2021 hebben wij weer 8 rattenjagers opgeleid en gekwalificeerd. Een aantal ervan waren al ervaren rattenjagers en twee hadden ook al een jachtakte. Kennelijk voegt de cursus “Schietvaardigheid voor de Rattenjager” genoeg toe.

Er waren ook beginners, die alleen in hun jeugd wat met luchtbuksen hadden geschoten. Ook deze hebben de cursus met een goed resultaat voltooid. Er was dan ook veel waardering voor de instructeurs (Henk Fennema en Jos Kruis). Zij hebben alle schutters zover gebracht dat zij voldoende kennis hebben over het rattenjagen en met succes de schietvaardigheidstoets konden afleggen.

Deze toets stelt de schutters flink op de proef. Zij moeten 12 schoten lossen op ’n doel ter grootte van een 1-Euromuntstuk en dat vol raken. 1 schot op 20 m, 1 schot op 15 m, 1 schot op 10 m en 1 schot op 5 m. Dit moeten ze driemaal herhalen. Zij mogen één keer missen.

Maar ook de theorie over ratten en rattengedrag, wet en regelgeving, luchtbuksen, richtkijker en ballistiek is niet voor de poes. De instructeurs zien erop toe dat ook deze kennis wordt opgenomen en geborgd door het oefen in werkgroepjes en het doornemen van praktijkvoorbeelden.

Schietoefeningen
Concentratie
Even meekijken
Jachtaktehouders doen toets schietvaardigheid
Henk Fennema beoordeelt schietresultaat
Diploma-uitreiking door Jos Kruis
Geslaagde rattenjagers en hun instructeurs

In november gaan we met tien cursisten aan de slag. Deze cursus is bijna vol met nog één plek te vergeven. Ook deze wordt gehouden op de prachtige (koninklijke) buitenschietbaan nabij paleis Soestdijk in Baarn.

Redactie 1: In mijn vorige bericht heb ik een oproep gedaan voor vrouwelijke rattenjagers. Henk en ik zijn verheugd dat we in november de eerste Rattenjaagster van Nederland in de cursus hebben.

Redactie 2: De cursus van november zit vol.

Cursussen gaan weer van start

De zomervakantie loopt op zijn eind en er wordt flink ingeschreven op de cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers“. De cursus van september zit vol en ook op de cursus van november komen al inschrijvingen binnen. Wij (Henk Fennema en ik) zijn daar blij mee en wij staan te trappelen om de cursussen op de prachtige schietbanen nabij paleis Soestdijk te geven. Wat mij betreft koninklijke schietbanen.

Toets Schietvaardigheid mei 2021

Er zijn op het moment van schrijven nog 8 plaatsen beschikbaar voor de cursus van november. Alle inschrijvers zijn mannen! Waar zijn de vrouwelijke rattenjagers?

Redactie: We hebben één vrouwelijke aspirant rattenjager in de groep en de cursussen zijn intussen volgeboekt.

December houden we vrij. Uiteraard gaan we voor volgend jaar weer een planning maken voor een nieuwe serie cursussen.

Ondertussen is het cursusboek helemaal klaar. Het is zo geschreven dat het ook voor geïnteresseerden en voor zelfstudie geschikt is. Dat wordt kennelijk goed begrepen, want er is veel vraag naar het Handboek. De proefoplage is uitverkocht en een volgende oplage van het “Handboek voor de rattenjager” is na enkele redactionele verbeteringen opnieuw in productie.

Ondertussen zijn we in onderhandeling met instanties rond ongediertebestrijding om onze cursus en vooral de toets voor schietvaardigheid onder de aandacht te brengen. Wij pleiten ervoor dat een dergelijke toets door de provincies als eis gesteld wordt bij het verlenen van ontheffingen op de wet natuurbescherming. Wij hopen oprecht dat ons geluid wordt gehoord en dat alle cursisten, die door ons zijn gekwalificeerd kunnen rekenen op een ontheffing van de provincies.

Handboek voor de Rattenjager is gereed

Voorpagina

Eindelijk is het er dan. De boekuitgave van het Handboek voor de rattenjager. Dit boek dient als studieboek en naslagwerk voor de cursisten van de cursus “Schietvaardigheid voor de rattenjager” van Ratslag Rattenbestrijding en Fennema Rattenbestrijding. Het boek hoort bij de cursus, maar is ook los verkrijgbaar als zelfstudieboek.

Het boek is waardevol voor de Achtertuinschutter en schutters voor de wedstrijddiscipline Hunter Field Target (HFT).

Het boek kan eveneens een welkome informatiebron zijn voor beleidsmakers van provincies, gemeenten en brancheorganisaties voor jagers en plaagdierbestrijders.

Verkoopinformatie

Het boek bestaat uit vier delen, 24 hoofdstukken en beslaat 165 pagina’s aan tekst, foto’s en schema’s. Het kost € 39,50 en is te bestellen bij de online boekhandel.

Meer informatie…. Handboek voor de rattenjager

Website gelanceerd!

Vandaag op 1 juli 2021 gaat de website RATTENJAGERS.NL officieel van start. Het idee voor RATTENJAGERS.NL is ontstaan tijdens de try-out van de cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers” in mei 2021 op de schietbaan van SV Baarn.

Zes geselecteerde cursisten en de instructeurs (Jos Kruis en Henk Fennema) waren allen al op een of andere manier betrokken bij het rattenjagen en daarmee was veel kennis over het onderwerp bijeengebracht. Wij hebben drie gezellige en leerzame zaterdagen doorgebracht op de schietbaan in de bossen nabij paleis Soestdijk. We hebben de cursus samen gemaakt en uiteindelijk hebben we elkaar gekwalificeerd door een toets voor schietvaardigheid af te leggen.

Hier is ook het idee ontstaan om als collectief van gekwalificeerde rattenjagers te gaan samenwerken. Dit doen ze op RATTENJAGERS.NL. Daarop delen ze kennis en ervaring en presenteren zij zich als professionele rattenjagers in Nederland. Verder is afgesproken dat er een voor iedereen toegankelijk Handboek moet komen, zodat de kennis en ervaring uit de cursus ook wordt geborgd. Jos Kruis van RATSLAG Rattenbestrijding is hiermee bezig.

Henk Fennema rijkt de eerste 8 diploma’s uit

De cursisten van de komende cursussen (als zij geslaagd zijn) worden ook uitgenodigd om aan te sluiten. Daarmee worden zij als RATTENJAGERS.NL zichtbaar als nieuwe en groeiende beroepsgroep en kunnen ze hun potentiële klanten beter informeren en bedienen.

Voor de goede orde… RATTENJAGER.NL is geen vereniging of rechtspersoon. Deze website heeft de functie van een folder, waarin gekwalificeerde rattenjagers zichzelf presenteren. De website wordt ter beschikking gesteld door RATSLAG Rattenbestrijding, Training & Advies.

Eerste cursisten “Schietvaardigheid” gediplomeerd

Doelen op verschillende afstanden

Op zaterdag 29 mei was de laatste cursusdag van de cursus Schietvaardigheid voor Rattenjagers. Deze cursus was een Try-out met 6 geselecteerde kandidaten. De cursus is ontwikkeld door Jos Kruis van Ratslag Rattenbestrijding en Henk Fennema van Fennema Rattenbestrijding. De kandidaten hebben flink meegeholpen om de cursus helemaal compleet te maken. Hun terugkoppeling was buitengewoon waardvol en hun geduld met de praktijk-onderdelen was bewonderenswaardig.

Instructeurs Jos Kruis en Henk Fennema
Instructeur Henk Fennema voor de groep

Henk en ik waren onder de indruk van de manier waarop de cursisten de materie vastgrepen en er ook thuis flink mee aan de gang zijn gegaan. In de WhatsApp-groep werd veel uitgewisseld. Het resultaat kwam in volle omvang in beeld bij de afsluitende schiettoets. Alle kandidaten hebben de toets gehaald en de meesten schoten veel beter dan voor de toets nodig was. Wij (de cursisten en de instructeurs) hebben elkaar met groot vertrouwen een diploma voor schietvaardigheid kunnen geven.

Schiettoets…. Instructeurs beoordelen de resultaten
Henk Fennema reikt certificaten uit

In de evaluatie van de cursus gaven de cursisten aan dat ze erg blij waren met wat ze hadden geleerd. De helft van hen had al de KAD-cursus (Rattenpreventie en -bestrijding met warmtebeeldcamera & persdrukgeweer op basis van IPM) gevolgd. We hadden ook een bevoegd opsporingsambtenaar (BOA) en ervaren ongediertebestrijder in ons midden. Deze cursisten gaven aan dat onze cursus veel toevoegt aan de kennis die rattenjagers moeten hebben om verantwoord op ratten te kunnen schieten. Wat er nog moet komen is een goed en volledig handboek.

Henk en ik zijn blij met deze terugkoppeling en we gaan nu ook een cursus in september en een in november organiseren. De folder voor september staat al online en de eerste inschrijvingen zijn al binnen. Intussen wordt ook hard gewerkt aan een Handboek voor de Rattenjager.