Contact

Het collectief wordt beheerd door de vrijwilligers Henk Fennema en Jos Kruis. Zij verlenen toegang aan (door hen) gekwalificeerde rattenjagers, die toegang tot RATTEJAGERS.NL willen hebben.

De website dient als (besloten) discussieplatform. Deelnemers kunnen inloggen en krijgen toegang tot exclusief voor deelnemers toegankelijke pagina’s, waar informatie wordt gedeeld. Daarnaast hebben we een actieve Whatsapp-community waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

Voor meer informatie over RATTENJAGERS.NL bel of mail met:

 • Jos Kruis van RATSLAG Rattenbestrijding, Training & Advies
  Tel. 0651402850 of mail info@ratslag.nl
 • Henk Fennema van Rattenbestrijding FENNEMA
  Tel. 0683719663 of mail henk@rbfennema.nl

Voor de goede orde… RATTENJAGERS.NL is geen vereniging of rechtspersoon. Deze website is een platform voor samenwerking, waarin gekwalificeerde rattenjagers vrijwillig kunnen deelnemen. Aan deelname kunnen geen rechten worden ontleend. De website wordt gratis ter beschikking gesteld door RATSLAG Rattenbestrijding, Training & Advies.

Algemene Voorwaarden, privacyreglement

 • Op RATTENJAGERS.NL worden rattenjagers toegelaten, die daartoe bij Henk Fennema en/of Jos Kruis een verzoek hebben gedaan en die voldoen aan de kwalificatie-eisen.
 • Onder gekwalificeerd wordt verstaan dat de rattenjager een professional is met een inschrijving in het handelsregister, een opleiding (van KAD of van RATTENJAGERS.NL) heeft gevolgd en op de schietbaan van Schietvereniging Baarn op schietvaardigheid is getoetst. Zodra de kwalificatie-eisen zijn geaccrediteerd door de Provincies en deze ontheffingen verlenen om de activiteiten van de rattenjagers te legitimeren, moeten ook de provinciale ontheffingen voor de werkgebieden worden overlegd.
 • Voor vermelding op de openbare pagina “Onze Rattenjagers” moeten deelnemers een afzonderlijk verzoek indienen. Er worden daar alleen Woonplaats, Naam, telefoonnummer en website of Emailadres en certificaten getoond. De website bevat verder (ook in het besloten gedeelte) geen persoonsgegevens.
 • Deelnemers hebben m.b.v. een loginaccount toegang tot het besloten deel van de website. De informatie uit het besloten deel van de website mag niet worden gedeeld of openbaar worden gemaakt.
 • Deelnemers nemen de algemeen aanvaarde normen van fatsoen in acht op het discussieplatform van deze website.
 • Het is verboden om in het besloten gedeelte persoonsgegevens van deelnemers of andere betrokkenen (als klanten en dergelijke) te vermelden. Als het nodig is om dergelijke gegevens met elkaar uit te wissen dient dat in een één op één kanaal (als whatsapp, mail of telefonisch) te gebeuren. Deze regel is belangrijk om te voorkomen dat gevoelige persoonsgegevens op straat komen te liggen bij een inbreuk op de beveiliging van deze website.
 • De beheerders zien toe op naleving van de regels en normen. Zij kunnen deelnemers, die zich hieraan niet houden (na één waarschuwing) uitsluiten en het loginaccount verwijderen.

Verder lezen…