Over ons

Het initiatief om de website RATTENJAGERS.NL te lanceren dateert van eind 2020. Een aantal actieve rattenjagers heeft toen de vereniging ERANED (Ecologische Rattenjagers Nederland) opgericht. Dit is uiteindelijk niet gelukt omdat binnen de vereniging de belangen van de professionele ongediertebestrijders niet verenigbaar bleken met die van de jagers (jachtaktehouders). Sommige jagers zijn fel tegen het professionaliseren (en legaliseren) van het beroep rattenjager en willen niet dat professionele bedrijven voor ongediertebestrijding zich met hun hobby gaan bemoeien.

Een nieuwe poging om als professionele rattenjagers te gaan samenwerken ontstond in de eerste cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers” in mei 2021. Bij deze proef op de schietbaan van Schietsport Vereniging Baarn waren 8 geselecteerde en al actieve rattenjagers betrokken. Onder leiding van Jos Kruis en Henk Fennema is daar de opleiding geboren. Wij hebben een aantal leerzame zaterdagen doorgebracht op de schietbaan in de bossen nabij paleis Soestdijk.

Intussen ligt er een zeer compleet handboek en is de opleiding inhoudelijk tot in detail uitgewerkt. De cursus is in 2021 en 2022 zes keer gegeven en er zijn nu 57 gekwalificeerde rattenjagers. Er ligt een planning voor meer cursussen in 2022. De eerstvolgende cursus is in september 2022.

Rattenjagers die zich hebben gekwalificeerd mogen lid worden van het collectief, waarin zij zich kunnen presenteren als professionele rattenjager. Door samen te werken kunnen we van elkaar leren en de Ratslagmethode verfijnen. Bovendien laten we zien dat wij ons vak serieus nemen. Samen bieden wij een verantwoord en humaan alternatief voor het gebruik van rattengif.

Op RATTENJAGERS.NL zijn we zichtbaar als beroepsgroep en kunnen wij onze klanten goed informeren en bedienen. Het collectief groeit doordat steeds meer rattenjagers zich kwalificeren en toetreden. Daarmee ontstaat er een landelijk netwerk van professionele rattenjagers die elkaar kunnen vervangen en soms ook samen bij een opdrachtgever aan het werk gaan.

Toets schietvaardigheid onder toezicht van instructeurs

Er zijn 57 gediplomeerde rattenjagers, waarvan er 38 actief zijn. Allen hebben een account op deze website. Zij worden niet allemaal genoemd in de lijst van professionele rattenjagers. Een aantal van hen is particuliere rattenjager, die alleen voor zichzelf werkt. Anderen zijn nog bezig om zich in te schrijven bij de KvK en hun ontheffingen te regelen.

Op RATTENJAGERS.NL zijn we zichtbaar als beroepsgroep

Wij nodigen al actieve rattenjagers (die niet onze cursus hebben gevolgd) uit om aan te sluiten. We veronderstellen wel dat het gekwalificeerde professionals zijn met KAD-diploma of jachtakte, een inschrijving in het handelsregister (KvK) en de bereidheid om zich op de schietbaan te kwalificeren voor de ratslagmethode.

Verder lezen…