Over ons

Deze website is eind 2020 gelanceerd door een paar actieve rattenjagers. Zij wilden een vereniging oprichten, die het ecologisch beheersen/bestrijden van ratten zou gaan promoten. Dit mislukte omdat de belangen van professionele ongediertebestrijders botsten met die van jagers (jachtaktehouders). Jagers zien het rattenjagen als hobby en verzetten zich de professionele aanpak van de ecologisch rattenbestrijders.

Een nieuwe poging om als professionele rattenbestrijders (nu zonder de jachtaktehouders) te gaan samenwerken ontstond in een proefcursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers” in mei 2021. Op de schietbaan van Schietsport Vereniging Baarn waren 8 geselecteerde professionele rattenjagers betrokken. Onder leiding van Jos Kruis en Henk Fennema is daar onze opleiding geboren. Wij hebben een aantal leerzame zaterdagen doorgebracht op de schietbaan in de bossen nabij paleis Soestdijk.

Intussen ligt er een compleet handboek en is de opleiding inhoudelijk tot in detail uitgewerkt. De cursus is in 2021 t/m 2023 dertien keer gegeven en er zijn nu 121 gekwalificeerde rattenjagers. Er ligt een planning voor meer cursussen in 2023. De eerstvolgende cursus is in september 2023.

Rattenjagers die zich hebben gekwalificeerd mogen lid worden van ons collectief, waarin zij zich kunnen presenteren als professional. Door samen te werken kunnen we van elkaar leren en de Ratslagmethode perfectioneren. We laten zien dat wij ons vak serieus nemen. Samen bieden wij een verantwoord en diervriendelijk alternatief voor het gebruik van rattengif.

Intussen is er een nieuw initiatief om een branchevereniging voor ecologische rattenbestrijders op te richten. Deze vereniging ERaNed is nu in oprichting en aan de website wordt hard gewerkt. Op ERaNed.nl zijn we zichtbaar als beroepsgroep. De vereniging groeit doordat steeds meer rattenjagers zich kwalificeren en toetreden.
Opmerking: In deze vereniging zitten nu ook een aantal jachtaktehouders. Deze hebben onze opleiding gedaan en zijn nu als professionele rattenjager actief.

Toets schietvaardigheid onder toezicht van instructeurs

Er zijn nu 121 gediplomeerde rattenjagers, waarvan er 68 professioneel actief zijn. Allen hebben een account op deze website. De professionals zijn over het algemeen ook lid van ERaNed.

Op ERaNed.nl zijn we zichtbaar als beroepsgroep

Wij nodigen actieve rattenjagers (die niet onze cursus hebben gevolgd) uit om aan te sluiten. We veronderstellen wel dat het gekwalificeerde professionals zijn met KAD-diploma of jachtakte, een inschrijving in het handelsregister (KvK) en de bereidheid om zich op de schietbaan te kwalificeren voor de ratslagmethode.

Verder lezen…