September cursus was heel bijzonder

Gisteren zijn er weer 10 rattenjagers gediplomeerd in een heel bijzondere cursusgroep. Alle deelnemers (op één na) waren al professionele rattenjager met ontheffingen en veel ervaring. Wij (Henk en ik) waren een beetje verbaast en hebben bij aanvang van de cursus de vraag voorgelegd waarom juist al gekwalificeerde professionals bij ons alsnog op cursus komen.

Tien gediplomeerden (plus één van vorige cursus)

Het flauwe antwoord was dat zij niets meer kunnen leren en dat ze alleen voor het papiertje (diploma) kwamen. Niets was echter minder waar!!!

We hebben een harstikke leuke cursus met elkaar gedraaid, waarbij ook Henk en ik hebben kunnen leren. Bij de diploma-uitreiking waren alle cursisten enthousiast en allemaal zijn ze ervan overtuigd dat zij met het diploma in hand ook echt veel betere schutters c.q. rattenjagers zijn geworden.

Alle deelnemers,….. Van Harte Gefeliciteerd!

Roosendaal omarmt Ratslagmethode

Klik voor het Artikel in ZUIDWEST UPDATE van Streekomroep ZuidWest

Op initiatief van Mike Heutink van RATTENJAGERS.NL is afgelopen donderdagavond een proef gedaan met afschot van ratten in het Vrouwenhof in Roosendaal.

Wij feliciteren de gemeente Roosendaal met de geslaagde pilot met onze methode. Het laat zien dat een humane bestrijding onderdeel moet zijn van een samenhangend pakket van maatregelen om rattenoverlast aan te pakken en te voorkomen.

Nu ook een artikel in het krantje van Roosendaal

ERANED gaat er toch komen!

Eind december 2019 is de website ERANED gelanceerd als een vereniging van “Ecologische Rattenbestrijders Nederland“. Er was veel enthousiasme en het initiatief leidde tot veel publiciteit. Kranten en Tv-programma’s sprongen erop en daarmee werd het fenomeen rattenjager in één keer bekend bij het grote publiek.

De oprichting van ERANED liep stuk omdat enkele jagers die al ontheffingen van de provincies hadden niet zaten te wachten op professionele ongediertebestrijders, die ook met luchtbuksen aan de slag willen. Intussen zijn we bijna 3 jaar verder en is de professionele rattenjager een bekende verschijning bij bedrijven en particulieren met rattenoverlast.

Het begon met een initiatief van een paar ecologische pioniers om rattenpopulaties zonder het gebruik van gif effectief aan te pakken met klemmen, luchtbuksen, fretjes en honden. De aanpak van de rattenjager werkt overigens ook voor muizen. Intussen is de beweging uitgegroeid tot een aantal collectieven, die met kennis van zaken werk maken van de ecologische beheersing van knaagdierpopulaties. Het collectief van RATTENJAGERS.NL is de meest bekende, maar ook de rattenjagers met fretjes en honden timmeren flink aan de weg.

Nieuw initiatief

Eerste schets voor logo

Vanuit het collectief van RATTENJAGERS.NL is de eerste stap gezet naar de oprichting van een vereniging (rechtspersoon). Deze kan meer invloed uitoefenen op instanties die een rol spelen bij het voorkomen van rattenoverlast. Zo wil de vereniging zaken collectief gaan regelen. Denk aan het certificeren en kwalificeren van rattenjagers, het regelen van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering, het adviseren van instanties met betrekking tot ontheffingen en het draagverlof. Zo’n vereniging kan ook aanjager zijn van onderzoek naar ecologische alternatieven bij het beheersen van knaagdierpopulaties.

Op een zondagmiddag 21 augustus 2022 is in de kantine van Schietsportvereniging Baarn en Omstreken de eerste vergadering belegd van de 34 leden van de vereniging ERANED (in oprichting). Er is een oprichtingsbestuur geformeerd, dat aan de slag gaat met de formele oprichting van de vereniging. Zodra er meer bekend is laten we dat weten.

Leuke raportage van BNN VARA

Bovenstaande opname is gemaakt door een team dat jongerenprogramma’s maakt. Het geeft een impressie van het praktijkgedeelte van onze opleiding voor rattenjagers. Het gaat dan om schietvaardigheid en veiligheid bij het omgaan met wapens.

Naast theorie over ratten, rattengedrag, wet en regelgeving wordt ook aandacht besteed aan de psychologische impact van het doden van dieren. Wij benadrukken dat bestrijding voorkomen moet worden. Als het toch moet dan humaan en met respect voor het dier.

Praktijk: PARD NV008SLRF Richtkijker (vervolg)

Ik heb er een paar weken op moeten wachten en was blij dat mijn nieuwe Pard goed uit Honkong was aangekomen. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan en had het apparaat in een middagje gemonteerd en ingeregeld.

Pard gemonteerd op mijn FX Wildcat 5.5 mm

De volgende dag meteen in de praktijk getest bij een Bio Energie bedrijf in het oosten van het land. Ik had meteen een mooie vangst van 18 dikke ratten. Bijzonder was dat ik er direct goed mee kon werken en ook meteen 100% resultaat had. Ik bedoel 18 kogels is 18 ratten.

Pard NV008S LRF (940nm en 4,5-9x)

Ik heb gekozen voor de versie met een 50mm objectief (4,5-9x vergroten) en een 940 nm Infrarood lamp. De minimale vergroting van 4,5x is niet optimaal en maakt dat je meer tijd nodig hebt om de rat goed in het vizier te krijgen. Daar staat tegenover dat inzomen (voor het schieten) slechts een druk op de knop is. Ook het scherpstellen gaat gemakkelijk.

Qua functionaliteit doet de Pard niet veel onder voor de ATN x-Sight 4K PRO 3-14x. Het enige wat ik mis is dat de ballistische calculator niet corrigeert voor zijwind. Dit is een functie die ik niet gebruik. Ook de one-shot-zero functie ontbreekt. Daarvoor in de plaats is er een functie waarbij een foto wordt gemaakt tijdens zero-instellen. Het is even wennen, maar werkt net zo goed.

De Pard heeft ook geen functie om de foto’s en filmpjes mee te bekijken. Daarvoor ben je aangewezen op een app die ik nog nergens kan vinden. Ik vermoed dat deze richtkijker nog in ontwikkeling is en dat er komende tijd functies via firmware-upgrades aan worden toegevoegd. Dat geldt ook voor de ballistische calculator die minder nauwkeurig is dan die van ATN. Als je de parameters van jouw buks invoert dan wijkt het trefpunt (op korte afstanden) fors af van het mikpunt. Ik heb dit kunnen oplossen door hoogte-instelling van de richtkijker wat te tweaken.

Aanvulling: Bij navraag (door Mike Heutink) bij Pard in Honkong blijkt dat er twee app’s zijn die toegang geven tot de foto’s en filmpjes. Dat zijn Roadcam en Okcam. Dit zijn trouwens maar beperkte app’s. Je moet niet denken dat je daarmee de Pard kunt bedienen. Wat dat betreft is ATN veel verder.

Groot en klein

Indrukwekkend groot en zwaar

Tja. Het verschil in omvang en gewicht is gigantisch en maakt dat ik nu kies voor de Pard. Daarbij komt dat deze kijker goedkoper is dan de ATN in combinatie met de ABL rangefinder. Ik denk dat de concurrentie tussen ATN en Pard in ons voordeel gaat werken.

Wij (Henk en ik) gaan deze kijker daarom ook aanbevelen voor de Ratslag-cursus. Daarvoor gaan we het Handboek en de cursus aanpassen, zodat we vanaf september twee richtkijkers met een ballistische calculator kunnen ondersteunen.

Ervaren rattenjager stapt in

Bij wijze van experiment hebben Henk en ik gisteren een ervaren rattenjager een mondeling examen afgenomen over de Ratslag-methode en onderworpen aan onze toets voor schietvaardigheid. Het gaat om Jorg Boudewijn die daarvoor met vlag en wimpel is geslaagd.

Schietproef Jorg Boudewijn onder toezicht van Henk Fennema

Jorg is niet de eerst de beste. Jorg is al een tijd een professionele rattenjager (Boudewijn Plaagdier Preventie) en heeft zijn klantenkring vooral in de petrochemie. Hij is voorzitter van de schietvereniging “Prins Willem Alexander” in Rosmalen en is ook een KNSA- gecertificeerde schietinstructeur. Wij waren dan ook niet verbaast om te merken dat Jorg een goede rattenjager is waar wij nog wel wat van kunnen leren.

Jorg,
Van harte welkom in ons collectief van intussen 57 gediplomeerde rattenjagers.

Praktijk: PARD NV008SLRF Richtkijker

Lange tijd hebben wij uitgekeken naar een alternatief voor onze standaard richtkijker ATN X-Sight PRO 3-14x. Niet omdat deze niet goed is, maar meer omdat er tot voor kort geen alternatief was voor de rattenjager.

PARD NV008SLRF (940nm, 4,5-9x met laserrichter)

Ik heb hem direct in Hongkong kunnen bestellen en hij is onderweg naar Nederland. In Nederland was het model dat voor de rattenjager geschikt is nog nergens te krijgen.

Wij willen testen met het model met de minste vergroting. Nu is een minimale vergroting van 4,5x nog lastig bij het zoeken naar ratten, omdat je maar een kleine kijkhoek hebt. Ik ben benieuwd of het in de praktijk werkbaar zal zijn. Zo niet, dan verkoop ik hem wel weer. Er zijn nog steeds veel beginnende achtertuinschutters die in de valkuil van een te grote vergroting stappen. Ik begrijp niet dat wapenhandelaren op luchtbuksen dergelijk vergrotingen aanbieden.

Een andere eis die wij stellen is dat de IR-lamp diep genoeg in het infrarood-spectrum zit. Standaard IR-lampen van 850nm wordt door ratten opgemerkt. De 940nm IR-lamp is absoluut onzichtbaar.

Het idee dat er ook een laserrichter opzit is eigenlijk onzin. Deze zit net zo hoog als de richtkijker zelf en voegt daarom waarschijnlijk niets toe. Toch gaan we kijken wat een rattenjager daarmee zou kunnen doen. Misschien worden we verrast.

Vooralsnog moeten we wachten tot het apparaat arriveert. Als het de richtkijker bruikbaar blijkt voor de professionele rattenjager zullen we de kijker ook in onze opleiding gaan ondersteunen.

Bezwaren in Friesland niet ontvankelijk

Eind 2021 en begin 2022 zijn door een rattenjager (met een jachtakte) en een aspirant rattenjager (in opleiding voor een jachtakte) bezwaren ingediend tegen ontheffingen van de provincie Friesland. Het gaat om zeven ontheffingen die zijn verleend aan professionele rattenjagers. Twee daarvan zijn afgegeven aan leden van ons collectief.

De bezwaarmakers vinden dat de provincie in de ontheffing te weinig eisen stelt aan de vakbekwaamheid en dat er verkeerde eisen gesteld worden aan de luchtbuks. In de kern komt het erop neer dat zij vinden dat alleen mensen met een jachtakte dergelijke ontheffingen moeten kunnen krijgen.

De bezwaren zijn besproken in een hoorzitting op 28 april 2022 met een onafhankelijke commissie in het provinciehuis van Friesland. Daarvoor zijn de bezwaarmakers en ook de belanghebbenden (wiens ontheffingen worden aangevochten) uitgenodigd.

Hoorzitting

Op de hoorzitting waren naast de commissie voor bezwaar- en beroepschriften (4 personen), de provincie Friesland (2 personen), belanghebbenden (4 personen), de bezwaarmakers (2 personen en 1 toehoorder) en een journalist van de Leeuwarder courant aanwezig. Hieronder het verslag van deze journalist in de Leeuwarder Courant.

Artikel in Leeuwarder courant

Advies

Intussen heeft de commissie een advies uitgebracht aan de provincie. Kort samengevat komt het erop neer dat de bezwaarmakers juridisch niet ontvankelijk zijn, omdat zij geen belanghebbende zijn. Zij worden persoonlijk niet geraakt door het feit dat ontheffingen zijn verleend aan andere rattenjagers. Ook is er geen sprake van een concurrentiebelang, omdat er meer dan genoeg werk is voor alle partijen.

Het idee dat de bezwaarmakers zich willen inzetten voor goede ontheffingen waarin de juiste eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid van de uitvoerders en aan de middelen die daarvoor worden ingezet vindt de commissie lovenswaardig. Overigens zijn alle betrokkenen het daarover eens.

De provincie verklaart dat er wel degelijk wordt gekeken naar de kwalificaties van de aanvragers. De provincie wil ontheffingen niet beperken tot alleen jachtaktehouders, omdat er andere en wellicht betere manieren zijn om je te kwalificeren. Zij verwijzen naar de opleidingen van KAD (Kennis en Advies-centrum Dierplagen) in Wageningen en RATTENJAGERS.NL. De provincie beoordeelt iedere aanvraag in zijn geheel en kijkt naar professionaliteit, schietvaardigheid en veiligheid.

Conclusie

Alle partijen zijn het erover eens dat het goed is dat ontheffingen worden verleend aan gekwalificeerde rattenjagers. De commissie adviseert de provincie om samen met de branche van rattenjagers te werken aan nog betere ontheffingen. Daarmee wordt het onderscheid tussen zogenaamde “Cowboys” en professionals veel duidelijker. Rattenjagers met een ontheffing kunnen zich (ook op deze website) naar klanten toe presenteren als professional en daarmee neem je de cowboys de wind uit de zeilen.

De uitspraak van de commissie is een advies aan de provincie. Dit advies wordt nog behandeld in een vergadering van de Gedeputeerde Staten. Uiteindelijk wordt daar besloten of er iets moet veranderen aan de verstrekte ontheffingen aan rattenjagers in Friesland. Tot die tijd kunnen rattenjagers met hun ontheffingen hun goede werk in Friesland voortzetten.

.