Cursussen gaan weer van start

De zomervakantie loopt op zijn eind en er wordt flink ingeschreven op de cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers“. De cursus van september zit vol en ook op de cursus van november komen al inschrijvingen binnen. Wij (Henk Fennema en ik) zijn daar blij mee en wij staan te trappelen om de cursussen op de prachtige schietbanen nabij paleis Soestdijk te geven. Wat mij betreft koninklijke schietbanen.

Toets Schietvaardigheid mei 2021

Er zijn op het moment van schrijven nog 8 plaatsen beschikbaar voor de cursus van november. Alle inschrijvers zijn mannen! Waar zijn de vrouwelijke rattenjagers?

Redactie: We hebben één vrouwelijke aspirant rattenjager in de groep en de cursussen zijn intussen volgeboekt.

December houden we vrij. Uiteraard gaan we voor volgend jaar weer een planning maken voor een nieuwe serie cursussen.

Ondertussen is het cursusboek helemaal klaar. Het is zo geschreven dat het ook voor geïnteresseerden en voor zelfstudie geschikt is. Dat wordt kennelijk goed begrepen, want er is veel vraag naar het Handboek. De proefoplage is uitverkocht en een volgende oplage van het “Handboek voor de rattenjager” is na enkele redactionele verbeteringen opnieuw in productie.

Ondertussen zijn we in onderhandeling met instanties rond ongediertebestrijding om onze cursus en vooral de toets voor schietvaardigheid onder de aandacht te brengen. Wij pleiten ervoor dat een dergelijke toets door de provincies als eis gesteld wordt bij het verlenen van ontheffingen op de wet natuurbescherming. Wij hopen oprecht dat ons geluid wordt gehoord en dat alle cursisten, die door ons zijn gekwalificeerd kunnen rekenen op een ontheffing van de provincies.