26 gediplomeerde rattenjagers (M/V)

Zaterdag 20 november 2021 hebben weer 10 cursisten de opleiding “Schietvaardigheid voor rattenjagers” afgerond met een toets op schietvaardigheid. In deze groep hebben zich ook de eerste twee vrouwelijke rattenjagers gekwalificeerd.

Oefenen met mechaniek, elektronica en schietvaardigheid

Wij vinden dat het beroep van gespecialiseerde rattenjagers gestalte krijgt, als er voldoende aanbod van professionals is en klanten kunnen kiezen. Met een bestand van 26 rattenjagers verspreid over Nederland en keuze voor (M/V), is deze doelstelling wat ons betreft bereikt.

Onder toeziend oog

Ondertussen neemt de belangstelling voor onze aanpak toe. Klanten weten ons steeds beter te vinden en zijn goed op de hoogte van de voordelen van onze Ratslagmethode. Heel bijzonder is dat wij meestal door vrouwelijke klanten worden benaderd. Bij agrariërs hadden we dit al eerder vastgesteld. Dat is te verklaren doordat boeren de ratten kunnen negeren, waar boerinnen zich veel meer storen aan ratten. Wij zien nu ook bij particulieren en stedelingen dat het overwegend vrouwen zijn die onze hulp inroepen. De vraag is nog: Gaan deze klanten nu ook kiezen voor onze rattenjaagsters?