Berichten

Praktijk: PARD NV008SLRF Richtkijker

Lange tijd hebben wij uitgekeken naar een alternatief voor onze standaard richtkijker ATN X-Sight PRO 3-14x. Niet omdat deze niet goed is, maar meer omdat er tot voor kort geen alternatief was voor de rattenjager.

PARD NV008SLRF (940nm, 4,5-9x met laserrichter)

Ik heb hem direct in Hongkong kunnen bestellen en hij is onderweg naar Nederland. In Nederland was het model dat voor de rattenjager geschikt is nog nergens te krijgen.

Wij willen testen met het model met de minste vergroting. Nu is een minimale vergroting van 4,5x nog lastig bij het zoeken naar ratten, omdat je maar een kleine kijkhoek hebt. Ik ben benieuwd of het in de praktijk werkbaar zal zijn. Zo niet, dan verkoop ik hem wel weer. Er zijn nog steeds veel beginnende achtertuinschutters die in de valkuil van een te grote vergroting stappen. Ik begrijp niet dat wapenhandelaren op luchtbuksen dergelijk vergrotingen aanbieden.

Een andere eis die wij stellen is dat de IR-lamp diep genoeg in het infrarood-spectrum zit. Standaard IR-lampen van 850nm wordt door ratten opgemerkt. De 940nm IR-lamp is absoluut onzichtbaar.

Het idee dat er ook een laserrichter opzit is eigenlijk onzin. Deze zit net zo hoog als de richtkijker zelf en voegt daarom waarschijnlijk niets toe. Toch gaan we kijken wat een rattenjager daarmee zou kunnen doen. Misschien worden we verrast.

Vooralsnog moeten we wachten tot het apparaat arriveert. Als het de richtkijker bruikbaar blijkt voor de professionele rattenjager zullen we de kijker ook in onze opleiding gaan ondersteunen.

Bezwaren in Friesland niet ontvankelijk

Eind 2021 en begin 2022 zijn door een rattenjager (met een jachtakte) en een aspirant rattenjager (in opleiding voor een jachtakte) bezwaren ingediend tegen ontheffingen van de provincie Friesland. Het gaat om zeven ontheffingen die zijn verleend aan professionele rattenjagers. Twee daarvan zijn afgegeven aan leden van ons collectief.

De bezwaarmakers vinden dat de provincie in de ontheffing te weinig eisen stelt aan de vakbekwaamheid en dat er verkeerde eisen gesteld worden aan de luchtbuks. In de kern komt het erop neer dat zij vinden dat alleen mensen met een jachtakte dergelijke ontheffingen moeten kunnen krijgen.

De bezwaren zijn besproken in een hoorzitting op 28 april 2022 met een onafhankelijke commissie in het provinciehuis van Friesland. Daarvoor zijn de bezwaarmakers en ook de belanghebbenden (wiens ontheffingen worden aangevochten) uitgenodigd.

Hoorzitting

Op de hoorzitting waren naast de commissie voor bezwaar- en beroepschriften (4 personen), de provincie Friesland (2 personen), belanghebbenden (4 personen), de bezwaarmakers (2 personen en 1 toehoorder) en een journalist van de Leeuwarder courant aanwezig. Hieronder het verslag van deze journalist in de Leeuwarder Courant.

Artikel in Leeuwarder courant

Advies

Intussen heeft de commissie een advies uitgebracht aan de provincie. Kort samengevat komt het erop neer dat de bezwaarmakers juridisch niet ontvankelijk zijn, omdat zij geen belanghebbende zijn. Zij worden persoonlijk niet geraakt door het feit dat ontheffingen zijn verleend aan andere rattenjagers. Ook is er geen sprake van een concurrentiebelang, omdat er meer dan genoeg werk is voor alle partijen.

Het idee dat de bezwaarmakers zich willen inzetten voor goede ontheffingen waarin de juiste eisen worden gesteld aan de vakbekwaamheid van de uitvoerders en aan de middelen die daarvoor worden ingezet vindt de commissie lovenswaardig. Overigens zijn alle betrokkenen het daarover eens.

De provincie verklaart dat er wel degelijk wordt gekeken naar de kwalificaties van de aanvragers. De provincie wil ontheffingen niet beperken tot alleen jachtaktehouders, omdat er andere en wellicht betere manieren zijn om je te kwalificeren. Zij verwijzen naar de opleidingen van KAD (Kennis en Advies-centrum Dierplagen) in Wageningen en RATTENJAGERS.NL. De provincie beoordeelt iedere aanvraag in zijn geheel en kijkt naar professionaliteit, schietvaardigheid en veiligheid.

Conclusie

Alle partijen zijn het erover eens dat het goed is dat ontheffingen worden verleend aan gekwalificeerde rattenjagers. De commissie adviseert de provincie om samen met de branche van rattenjagers te werken aan nog betere ontheffingen. Daarmee wordt het onderscheid tussen zogenaamde “Cowboys” en professionals veel duidelijker. Rattenjagers met een ontheffing kunnen zich (ook op deze website) naar klanten toe presenteren als professional en daarmee neem je de cowboys de wind uit de zeilen.

De uitspraak van de commissie is een advies aan de provincie. Dit advies wordt nog behandeld in een vergadering van de Gedeputeerde Staten. Uiteindelijk wordt daar besloten of er iets moet veranderen aan de verstrekte ontheffingen aan rattenjagers in Friesland. Tot die tijd kunnen rattenjagers met hun ontheffingen hun goede werk in Friesland voortzetten.

.

Ervaren rattenjagers willen instappen

Wij worden regelmatig benaderd door ervaren rattenjagers (jachtakte houders of KAD-RPB gekwalificeerd) die al een tijd als professionele rattenjager actief zijn. Zij willen zich aansluiten bij ons collectief en vragen wat daarvoor nodig is.

Tot nu toe bieden we alleen de optie om in te schrijven voor onze cursus en je met de schietvaardigheidstoets te kwalificeren. Sommige mensen vinden dat jammer, want ze hebben zich al op een andere manier gekwalificeerd en hebben ook een ontheffing van de provincie. Zij voelen zich door ons buitengesloten en vinden dat zij ook een waardevolle bijdrage aan het collectief kunnen leveren.

Wij (Henk en ik) denken dat ze een punt hebben. Hoewel wij op geen enkele manier afbreuk willen doen aan onze normen voor gekwalificeerde rattenjagers, willen wij deze professionals een ingang bieden. Het gaat dan om ervaren professionals, met een inschrijving in het handelsregister, of werkzaam voor een bedrijf voor ongediertebestrijding en aantoonbare ervaring.

Twee jachtakte houders doen schietproef

Zij zouden zich met zelfstudie (met het cursusboek) kunnen inleren op onze manier van werken. Wij organiseren dan een examen-middag, waarin de kandidaten door twee instructeurs (mondeling) aan de tand gevoeld worden over hun kennis en ervaring. Vervolgens moeten zij een schiettoets (gelijk aan de cursus) doen. Als zij zich kwalificeren krijgen ze het diploma voor de ratslagmethode en mogen zij toetreden tot het collectief van gekwalificeerde rattenjagers.

Experiment

Henk Fennema en ik willen deze zomer aan een paar kandidaten de gelegenheid geven om zich op deze manier te kwalificeren. Intussen hebben zich al twee kandidaten gemeld. Kosten houden we op € 215,- excl. BTW. Het cursusboek is niet inbegrepen en kun je HIER zelf bestellen.

Wil jij je kwalificeren en denk je dat je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met Jos Kruis of Henk Fennema.

Cursus van mei 2022

Schietproef bij Jos Kruis

Gisteren hebben zich 8 van de 10 kandidaten gekwalificeerd als rattenjager. Eén is gezakt voor de strenge toets en een andere kon niet meedoen i.v.m. afwezigheid. Deze krijgen nog een herkansing.

Daarmee zijn de voorjaar cursussen van 2022 gegeven en beginnen Henk en Jos met de voorbereidingen van de najaar cursussen. De eerste staat voor september gepland. Zie Cursusplanning.

Schietproef onder toezicht van Henk Fennema

In deze groep was ook de vrouw weer vertegenwoordigd en daarmee zijn er nu in totaal drie gekwalificeerde vrouwelijke rattenjagers. Wij vinden dat een goede ontwikkeling. Ook omdat daarmee het imago en de professionaliteit van de ratslagmethode wordt benadrukt.

Rechts het resultaat van de beste schutter van de dag op 21, 17, 11 en 6 meter. Drie schoten op iedere kaart. Deze schutter schiet op een dubbeltje op alle afstanden. Een goede rattenjager doet dat in 100% van de gevallen.

De instructeurs beoordelen de resultaten van de schietproef
Soms is het wel even puzzelen

Wapenhandel geïnteresseerd in Handboek

Rattenjagers komen voor hun gereedschap terecht bij de wapenhandel. Veel mensen voelen zich niet zo thuis bij wapenhandelaren. Zeker als het om winkels gaat waar vuurwapens worden gekocht. Dergelijke winkels zijn gesloten bolwerken, waar je meestal alleen op afspraak kunt winkelen. Deze zijn daarom niet heel gezellig om lekker te shoppen.

Gelukkig zijn er voor rattenjagers ook wapenwinkels, die zich beperken tot luchtdrukwapens. Vaak in combinatie met andere artikelen als handbogen, outdoor-spullen, verrekijkers en dergelijke. Een mooi voorbeeld daarvan is Dicks Dumpstore in de binnenstad van Leeuwarden. Een leuke en gemoedelijke shop (meer voor mannen… en zonen). Ik kom er met veel plezier en er is altijd wel wat nieuws voor mijn vakgebied.

Vincent Diepeveen van Dicks Dumpstore vertelde mij dat er veel mensen bij hem langskomen met vragen over rattenjagen. Zij willen weten wat je daarvoor nodig hebt, of je een vergunning moet hebben, hoe je het kunt leren en hoe je het beste kunt beginnen. Vincent verwijst mensen vaak naar erfschutter.nl en de laatste tijd naar Ratslag.nl en RATTENJAGERS.NL. Tegenwoordig heeft Vincent ook het “Handboek voor de Rattenjager” op de toonbank liggen en veel mensen die zich oriënteren op het afschieten van ratten kopen dat boek.

Dicks Dumpstore heeft op YouTube een kanaal waarop zij videopresentaties geven over de producten die in de winkel te vinden zijn. Dit kanaal heeft bijna 10.000 volgers, die regelmatig terugkomen. Het leuke is nu dat Vincent mij vorige week heeft geïnterviewd over mijn beroep als rattenjager. Dit interview wil ik graag met jullie delen.

Interview met Vincent Diepeveen van Dicks Dumpstore in Leeuwarden

Bezwaar tegen ontheffingen Friesland

Friese vlag

De ontheffingen van de provincie Friesland die zijn verleend aan enkele van onze leden worden nu aangevochten door twee jagers (met een jachtakte) die zich ook bezighouden met rattenjagen. Het zijn dezelfde jagers die eerder de oprichting van Rattenjagers.nl hebben gefrustreerd door onze leden te gaan bellen en intimideren. Zij hebben bezwaar tegen het introduceren van de ratslagmethode onder professionele bedrijven voor ongediertebestrijding.

De pijn zit ‘m in het idee dat hun hobby “Het rattenjagen om het jagen” in de knel komt. Dat is terecht, want de afschot van ratten is iets wat je moet voorkomen. Professionele rattenjagers beginnen met het voorkomen van rattenoverlast volgens de methode van “Integral Pest Management” (IPM). De keuze voor afschot zit dan (samen het het gebruik van rattengif) aan het einde van het traject. Iedereen kan begrijpen dat alleen het afschieten van ratten geen oplossing is. Dit besef is intussen ook bij de provincies doorgedrongen en deze verlenen in toenemende mate ontheffingen aan professionele rattenbestrijders.

De jagers geven zich echter nog niet gewonnen en hebben nu ook formeel bezwaar aangetekend tegen de door de provincie Friesland verleende ontheffingen aan professionele rattenjagers. Het gaat daarbij om een algemeen bezwaar gericht tegen alle verleende ontheffingen aan ongediertebestrijders die geen jachtakte hebben. Eind april 2022 is er bij de provincie Friesland een hoorzitting waarvoor alle betrokkenen zijn uitgenodigd.

Uiteraard zullen wij ons als collectief verweren tegen de bezwaren die onze leden treffen. Er zijn echter ook een paar bezwaren gericht tegen rattenjagers die bij ons niet bekend zijn. Natuurlijk willen wij ook deze collega’s bijstaan en wij vragen hen om zich te melden bij Jos Kruis info@ratslag.nl.

Twee Cursusgroepen in maart

Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn de cursussen van maart afgerond met de intussen befaamde schietvaardigheidstoets. Van de 20 cursisten hebben 18 de toets gehaald. Daarmee komt het aantal gekwalificeerde rattenjagers, die volgens de Ratslagmethode werken op 44. Ook deze keer kwamen de aspiranten uit alle windrichtingen.

De vrijdaggroep

De nieuwe aanwas wordt natuurlijk uitgenodigd om deel te nemen in het Collectief van professionele rattenjagers. Zodra zij hun bedrijf en hun papieren in orde hebben worden ze zichtbaar in de lijst en kunnen klanten in de verschillende provincies hen vinden en benaderen.

Nieuwe kaarten in de doelen
Schietoefeningen onder leiding van Henk Fennema

Henk Fennema en ik maken ons nu op voor de volgende cursus in mei. Hiervoor hebben zich intussen 10 aspirant rattenjagers ingeschreven en daarmee zit deze cursus ook vol.

Opleiding en Ontheffingen

Op 4 en 5 maart starten twee cursusgroepen met hun opleiding “Schietvaardigheid voor Rattenjagers”. Beide groepen van 10 cursisten zitten vol en daarmee groeit het collectief van gekwalificeerde rattenjagers tot zo’n 45 professionals.

De Rattenjagers die de opleiding hebben afgerond gaan of zijn aan de slag met het inrichten van hun bedrijf (aanvraag KvK-nummer en BTW-nummer, het bouwen van hun website en het aanvragen ontheffingen). In de cursus wordt hier aandacht aan besteed. Rattenjagers in loondienst bij bedrijven voor ongediertebestrijding hebben ook een (op naam gestelde) ontheffing nodig om ratten te kunnen gaan afschieten voor hun werkgever.

De procedure voor ontheffingsaanvragen bij de provincies is voor veel professionele rattenjagers een lastig te nemen hobbel. Provincies voeren ieder voor zich een eigen beleid t.a.v. de Wet Natuurbescherming (Wnb) en zij hebben het professioneel rattenjagen tot voorkort afgehouden.

Door nieuwe regels voor het gebruik van rattengif (het verbod op Rodenticiden) en door de toenemende rattenoverlast zoeken bedrijven voor ongediertebestrijding naar effectieve alternatieven. Recente ontwikkelingen op het gebied van luchtbuksen en elektronische nachtkijkers openen nieuwe mogelijkheden en vormen zo een alternatief voor het gebruik van rattengif. Naast de ZZP-rattenjagers kloppen nu ook de grotere bedrijven voor ongediertebestrijding aan bij de provincies voor ontheffingen.

Provincies zoeken naar mogelijkheden om dergelijke ontheffingen verantwoord te kunnen afgeven. Dat begint met het stellen van eisen aan de vakbekwaamheid van rattenjagers. Schietvaardigheid is dan een belangrijk onderdeel. Provincies komen tot de ontdekking dat de professionele bestrijding van ratten geen taak kan zijn voor jagers. Een jager is een (weliswaar goed opgeleide) hobbyist, die niet geïnteresseerd is in een integrale aanpak van rattenoverlast. Hij schiet ze af, maar zal geen maatregelen nemen om rattenoverlast te voorkomen. Dit terwijl het uitgangspunt moet zijn dat het doden van dieren moet worden voorkomen. Het doden van dieren is geen sport of hobby.

Opleidingsbedrijven voor ongediertebestrijders als Killgerm in Gilze en Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen zijn intussen ook geïnteresseerd in gebruik van luchtbuksen bij de bestrijding van ratten. KAD was de eerste opleider met een cursus gericht op de al gediplomeerde bestrijdingstechnicus. Deze cursus behandelt rattengedrag, wet en regelgeving rondom ratten afschieten en legt nadruk op Integraal pestmanagement, waarbij afschot een onderdeel wordt van de praktijk van ongedierteberstrijding. De opleiding van KAD is niet bedoeld voor het aanleren van schietvaardigheid. Het bedrijf Killgerm wacht nog even af hoe het rattenjagen zich in Nederland gaat ontwikkelen maar is zich wel aan het oriënteren. Zij kijken met belangstelling naar onze aanpak en hebben met een afvaardiging deelgenomen aan onze cursus.

De cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers” is ontwikkeld, omdat in de opleiding van KAD schietvaardigheid niet wordt aangeleerd. In aanvang hebben wij onze diensten aan KAD aangeboden. Met name Henk Fennema, die de cursus van KAD heeft gevolgd heeft bij hen gepleit voor beter schietonderricht. Hij heeft recht van spreken, want hij is een KNSA-gecertificeerde schietinstructeur voor vuurwapens en kan als secretaris van de schietvereniging Baarn beschikken over alle faciliteiten voor een goede schietopleiding. Toen KAD geen gehoor gaf hebben we de cursus zelf ontwikkeld en hebben al doende het collectief van professionele rattenjagers opgericht. Intussen is onze cursus uitgegroeid tot een volwaardige opleiding voor rattenjagers die concurreert met die van KAD.

Rattenjagers M/V of Rattenjaagsters?

Provincies hebben onze opleiding nu ook ontdekt en de provincies Friesland, Noord Brabant, Overijssel en Utrecht erkennen onze opleiding en verlenen daarop ontheffingen. Wij zijn op dit moment met vrijwel alle andere provincies in gesprek. Wij doen ons best om rekening te houden met de wensen van de verschillende provincies, zodat onze opleiding uiteindelijk de norm gaat worden voor de schietvaardigheid van rattenjagers. Met name het verplicht afleggen van een schiettoets op de schietbanen in Baarn is voor provincies een belangrijk aspect waarop de ontheffing kan worden verleend.

Kandidaten doen de schiettoets onder toezicht van instructeurs

Waarnemers van provincies zijn welkom om te kijken hoe onze opleiding in elkaar zit. Natuurlijk mogen provincies ook contact opnemen voor advies en ondersteuning bij beleidvorming en het formuleren van normen rondom rattenjagen.

Opmerking: Veel provincies hebben aangegeven dat zij het woord “Rattenjager” niet mooi vinden en zoeken naar andere bewoordingen. Wij zijn het met hen eens, omdat het beroep nu erg in verband gebracht wordt met “Jagers”. Een rattenjager is een professionele ongediertebestrijder en geen jager. Wij vinden echter dat het woord de lading dekt en in commercieel opzicht goed functioneert.

Praktijk: Ideale luchtbuks voor rattenjagers

Als bekende rattenjager word ik vaak gebeld over de middelen die ik gebruik om mijn werk te doen. Vragen over het merk en type van mijn luchtbuks of mijn nachtrichtkijker. Welke munitie ik gebruik en welk kaliber. Ik vertel ze dan dat ik met een superlicht loodvrij kogeltje schiet van 5,5 mm met slechts 30 joule mondingsenergie.

Dit antwoord verrast veel vragers. Er staan immers veel voorbeelden op internet van schutters die ratten te lijf gaan met grote kalibers en veel energie. Kennelijk is het idee dat er veel geweld nodig is om een fragiel beestje van gemiddeld 400 gram te doden. Het risico op schade en ongelukken is kennelijk niet zo boeiend.

Uiteraard is dit antwoord in ons handboek wel te vinden en komt de vraag ook in de cursus “Schietvaardigheid voor Rattenjagers“ aan de orde. Toch wil ik in dit bericht een tip van de sluier lichten over het hoe en waarom van deze keuze.

Vooral, omdat ik met afgrijzen kijk naar berichten van “Rattenknallers” die met 80 joule of meer en kalibers van 6,35 mm en groter in een stal met koeien de deuren en installaties aan flarden schieten. Ik wil voorkomen dat mensen en zeker de beleidsmakers van de provincies denken dat dit normaal is. Illustratief is een artikel daarover in Nieuwe Revu.

Alles begint bij de vraag wat er minimaal nodig is om een rat verantwoord en humaan te doden. Uitgangspunt is de afgeleverde energie van de inslag van de kogel. Een perfecte schutter die de rat in de kop schiet hoeft niet veel energie te gebruiken. Een jager die vanaf een grotere afstand een rat midden op lijf schiet heeft veel meer energie nodig. Bij de ratslagmethode wordt op de borst (net onder het schouderblad) geschoten met ongeveer 15 tot 20 joule impact-energie.

Energie wordt uitgedrukt in joule. Mijn ervaring is dat tussen de 10 en 20 joule impactenergie voor ratten dodelijk is. 10 joule komt overeen met een baksteen van 1 kg die je vanaf 1 m hoogte op de rat laat vallen. 20 joule is 2 kg van 1 m. Iedereen kan bedenken dat zo’n steen op het bovenlijf voor een rat dodelijk zal zijn. Een ander aspect is dat je in de borst van een rat niet meer dan 20 joule kunt afleveren. Bij meer dan 20 joule gaat de kogel door de rat heen en dan wordt niet alle energie afgegeven. De overtollige energie veroorzaakt schade en onveiligheid. Meer energie is daarom onzinnig.

Ter vergelijking: Als je gaat rekenen aan een sterke en gecertificeerde rattenklem dan wordt er 4,6 joule impact-energie geleverd, gecombineerd met een klemkracht van 20 Newton (is 2 kg).

Bij de inslag van een kogel op hoge snelheid wordt energie afgegeven. De energie in de kogel wordt bepaald door het gewicht van de kogel en de snelheid. E=0,5×m×v2 waar m=massa in kg en v=snelheid in m/s. De snelheid v (in het kwadraat) heeft veel meer invloed op de hoeveelheid energie.

Een andere factor voor de dodelijkheid is de schokgolf, die in het lijfje van de rat ontstaat als het kogeltje met hoge snelheid inslaat. Een langzame zware kogel beschadigt alleen het weefsel dat door de kogel wordt weggedrukt. Een veel lichter kogeltje op hoge snelheid beschadigt meer weefsel rondom de kogelbaan. De schokgolf verlamt de zenuwbanen en vernielt de aderen. Berekeningen laten zien dat je het beste kunt werken met een lichtgewicht kogeltje op de hoogst mogelijke snelheid. De hoogst mogelijke mondingssnelheid voor een luchtbuks is iets onder geluidsnelheid (340 m/s of ruim 1200 km/h). Ik kies meestal voor zo’n 270 tot 300 m/s. Ook omdat pellets door fabrikanten zijn ontworpen op snelheden tussen 250 en 300 m/s. Deze snelheid neemt af zodra de kogel de loop verlaat.

De meeste ratten worden afgeschoten tussen 6 en 20 m en je wilt in dit bereik rond de 20 joule inslagenergie afleveren. Tegelijk wil je om reden van veiligheid dat de rest-energie bij doorschot minimaal is. Dat bereik je door een stopkogel te gebruiken. Deze blijft in het weefsel van de rat hangen en daarmee wordt alle energie afgegeven. Verder wil je dat de kogel buiten het schietbereik vanaf zo’n 30 m zoveel energie heeft verloren dat deze niet meer gevaarlijk is voor mensen, stal/huisdieren en installaties. Als je dan onverhoopt eens misschiet, dan kun je erop vertrouwen dat het kogeltje buiten jouw zichtveld geen schade kan aanrichten.

Als je met deze parameters ballistische berekeningen gaat doen dan kom je uit op een mondingssnelheid van 300 m/s, een kogelgewicht van ongeveer 0,65 gram en een mondingsenergie van zo’n 30 joule. Je kunt dan kiezen voor een relatief zware 4,5 mm loden stopkogel of een superlichte 5.5 mm loodvrije kogel. De stopkogel bij 4,5 mm is nodig omdat dit kleine kaliber gemakkelijk door de rat heen schiet en dan niet alle energie wordt afgegeven. De even zware 5,5 mm tinnen kogel blijft sowieso wel hangen door het grotere kaliber.

Energie afname tijdens traject van projectiel van 0,62 gram
Complete statistieken (wat Mom. is weet ik ook niet)

In de tabel hierboven verlaat het kogeltje de loop met een snelheid van 306 m/s en een energie van 29,03 joule. Tot en met 20 m heb je voldoende energie en snelheid om een rat humaan te doden. Na 30 m wordt dit snel minder. Met minder dan 15 joule schiet je niet of nauwelijks door de huid van een koe of door de kleding van een mens. Ook een waterslang of elektrische leiding wordt niet meer doorboord.

Intussen is het gebruik van loden kogels problematisch geworden. Lood is giftig en het gebruik van lood wordt steeds meer aan banden gelegd. Rattenjagers doen er goed aan om loodvrije munitie te gebruiken. Daarmee kom je tot de conclusie dat de ideale luchtbuks een kaliber van 5,5 mm moet hebben en dat je moet werken met loodvrije kogeltjes.

Als je als professionele rattenjager gaat schieten in gebouwen, fabrieken, stallen, melkerijen of magazijnen dan werk je met een superlicht loodvrij kogeltje van zo’n 0,62 gram (bijvoorbeeld H&N Field-Target-Trophy Green 5,5 mm). Wil je op het erf, in de maiskuil, akker en slootkanten ratten jagen dan kun je een zwaardere variant van zo’n 0,84 gram gebruiken (bijvoorbeeld H&N Baracuda Green 5,5 mm). Deze heeft ook op 25 m nog voldoende slagkracht. Uiteraard moet je in alle gevallen in de borst van de rat treffen zodat de schokgolf zijn verwoestende werk kan doen. In de praktijk betekent dit dat 25 m het maximale schietbereik voor een 100% verantwoord schot is.
Opmerking: Jagers in de akkers met hun zware luchtbuksen hebben een groter bereik, omdat zij met veel power midden op de rat kunnen schieten.

Als het dan gaat om de luchtbuks zelf, dan moet je je realiseren dat je de mondingsenergie moet kunnen instellen op de berekende mondingsenergie van 30 joule. Je komt dan op een gereguleerde persluchtbuks uit, waarvan je de mondingsenergie kunt regelen. Voorbeelden daarvan zijn de goedkope Airventuri Avenger 5,5 mm of de dure FX Wildcat 5,5 mm. En, natuurlijk alles wat er tussenin zit.

Aanvulling: Intussen heb ik uitgebreid getest met beide kogeltjes. De baracuda Green schiet fantastisch met mijn FX-Wildcat. De Field Target Throfhy Green valt tegen en geeft te veel spreiding. Ik heb deze intussen vervangen door de JSB EXACT Pb-Free. Deze is iets zwaarder en schiet nauwkeuriger. Niet ieder kogeltje is geschikt voor iedere luchtbuks.